Inget av dagens riksdagspartier vill avkriminalisera innehav och bruk av cannabis. Vänsterpartiet vill iofs avkriminalisera bruket, så att de inte längre kan ta in en för pissprov, men de vill fortfarande att innehav ska vara olagligt. Det gör att polisen kan fortsätta jaga statistikpinnar genom att plocka folk som har en joint i fickan, så i praktiken skulle det inte bli så stor skillnad mot idag.

Utanför riksdagen finns det flera partier som vill legalisera cannabis. Störst är Piratpartiet, följt av Enhet och Klassiskt Liberala Partiet. Men problemet är ju just att de är utanför riksdagen, och knappast har någon chans att komma in, i det här valet i alla fall.

Men det finns ett annat sätt som vi kan påverka narkotikapolitiken på, nu när det är val. Även om inget av dagens riksdagspartier vågar stå upp för en modernare narkotikapolitik, finns det enskilda riksdagskandidater i olika partier som vill det. Om vi personkryssar in de kandidaterna i riksdagen, kommer det sända en signal till alla politiker att nu får de skärpa sig när det gäller narkotikapolitiken.

logo 1Cannabiskrysset är en tvärpolitisk kampanj inför valet för att uppnå just det. Här på sajten Cannabiskrysset.org kommer det att finnas rekommendationer för väljarna vilka kandidater i olika partier som vi kan personkryssa för att få en förändring av narkotikapolitiken i Sverige.

Just nu har vi färdiga bra kandidater i 11 av de 29 valkretsarna, och målet är att vi ska ha rekommendationer för samtliga valkretsar när valurnorna öppnar. Valmatematiken gör att vi har mycket goda chanser att åstadkomma en riktig skräll i valet, som får upp narkotikafrågan till bred debatt, och som gör att det kan börja hända något. Hela den civiliserade världen rör sig mot avkriminalisering och en skademinskande narkotikapolitik, så det är hög tid att Sverige släpper sargen och börjar ta till sig av vad som händer internationellt.

För att kampanjen Cannabiskrysset ska lyckas behövs det att vi alla sprider budskapet om kampanjen till alla vi känner. Vi kan inte lita på att media ska göra jobbet åt oss. Det här är en ren gräs(rots)kampanj, så den bygger helt på att vi använder gerillamarknadsföring för att nå så många cannabisvänner som möjligt före valdagen. Men i och med att vi satsar på bra kandidater i de existerande riksdagspartierna, räcker det ofta med några hundra personkryss i en valkrets för att vi ska få in kandidaten.

Det kan vi fixa!

glada bladet