Liberalerna som parti vill hålla fast vid den restriktiva narkotikapolitiken, men frågan splittar partiet. Ungdomsförbundet LUF vill att ingen ska straffas för att bruka eller missbruka narkotika, och att reglerad försäljning och produktion av cannabis ska tillåtas. Skillnaden mellan olika politiker från Liberalerna är alltså som natt och dag.

Därför blev det en livlig debatt om narkotikapolitiken på Liberalernas landsmöte i november 2017, där de två lägren möttes. Hela debatten finns utlagd på Youtube (bra gjort Liberalerna, Sharing is Caring!).

De första 15 minuterna av videon är först tystnad innan debatten börjar, och därefter interna föreningsformalia inför valet av partistyrelse i Liberalerna. Sedan börjar debatten om socialpolitiska frågor, där narkotikapolitiken ingår. Tyvärr blandas narkotikadebatten huller om buller med en del andra frågor (framför allt gårdsförsäljning av alkohol), men det är narkotikafrågan som tar upp mest tid.

Här är det viktigaste av det som handlade om narkotika, med tidskoder:

0:15:30 Bengt Eliasson, inledning till debatten. Liberalerna står fast vid den restriktiva narkotikapolitiken.

0:17:50 Helene Odenjung, partistyrelsen (inget om narkotikapolitik)

0:20:30 Joar Forssell, LUF: Vi måste se till att brukare av narkotika tar så lite skada som möjligt, och dör så lite som möjligt, så avkriminalisering ska gälla.

0:23:20 Benny Lindholm, Uppsala:

Vi har de senaste 40 åren, sedan man började mäta det här, sett en dramatisk ökning i Sverige av narkotikarelaterad död. 1975 rapporterade BRÅ att det var 35 personer som dog av narkotika. 2014, rapporterar CAN, var det över 700 personer. Vi ser samtidigt att beslagen av narkotika ökar. Det är tiotusentals människor i Sverige som enligt Folkhälsoinstitutet är beroende av narkotika. Vi har misslyckats. Jag önskar också att vi kunde kriminalisera och straffa bort missbruk. Men alla som följer statistiken och den verklighet vi lever i kan se att det inte fungerar så. Jag tycker att vi Liberaler måste finna mod och våga fatta beslut även om det är impopulärt och kan ge en del tidningsrubriker. Det system vi har idag, där 7000 individer om året får böter för att de är missbrukare, det fungerar inte.  Så jag vill lyfta upp det här. Tror [ni] att det hjälper med böter och betalningsanmärkningar när man är missbrukare? Tror partistyrelsen att att hamna i belastningsregistret faktiskt hjälper människor att komma ur ett missbruk? Varför ska vi inte kunna ompröva den här dramatiskt dåliga utvecklingen?

0:25:40 Helene Odenjung, partistyrelsen: Liberalerna är för skademinimering, men det behövs ingen avkriminalisering för vård och stöd. Förbudet mot bruk är viktigt, för det innebär att polisen har befogenhet att ingripa mot en person som är påverkad av narkotika, och till exempel skjutsa den till en beroendemottagning.

0:26:40 Benny Lindholm, Uppsala:

Det är jättebra att [Liberalerna är för skademinimering], men därför blir det än mer obegripligt varför vi inte vågar ta steget vidare, och faktiskt komma tillrätta med det här. För ytterst handlar det här om resurser. Varför ska rättsväsendet — polis, åklagare, domstolar — ägna sig åt att bötfälla 7000 personer om året, istället för att vi ska lägga de här resurserna på missbruksvård? Den sista pusselbiten är att få en missbrukspolitik som ser missbrukaren som någon som behöver vård, inte någon som behöver straff.

0:29:20 Nikoletta Jozsa, Stockholm:

Det sas nyss i debatten att polisen ska kunna ingripa för att ”skjutsa någon till behandling”. Jag ska berätta för er om Jonna. Ni känner bättre till henne som Doris i Lilla Jönssonligan. När Jonna var 15 år testade hon heroin för första gången. Några år senare föll hon ihop på ett sjukhusområde i Malmö efter en misslyckad behandling mot en överdos. Istället för att ta henne till akuten, tog polisen som hittade henne med henne till en polisstation där han lämnade henne på ett toalettgolv i väntan på att hon skulle kunna lämna ett urinprov. Men Jonna var döende. Hennes kropp hade börjat stänga av, och kroppen fick inte längre tillräckligt med syre. Hon skulle aldrig kunna lämna det där urinprovet som polisen väntade på för att kunna bevisa ringa narkotikabrott. Det var först när Jonnas läppar började bli blå som polisen körde henne till akuten igen. Jonna lever idag tack vare tillfälligheter, och sprututbytesprogram med motivation vi här inne bara kan drömma om.

Vi lever i ett Sverige där det är viktigare att kunna döma personer som har narkotika i blodet, och stigmatisera dem för resten av livet, än att hjälpa dem till vård och behandling och chansen till ett nytt liv. Vi lever i ett Sverige där du är sjuk och får vård om du har beroende riktat mot alkohol eller spel, men om du råkar ha ett beroende riktat mot narkotika, då är du kriminell. Ska vi verkligen se olika på människor och människor? Det tycker inte WHO, det tycker heller inte FN, och det tycker inte jag. Gör ni?

Den här landsmöteshelgen kommer statistiskt sett 9 personer dö en narkotikarelaterad död. Någons barn, syskon, föräldrar eller vänner. Låt oss denna helg fatta beslut om en politik som baseras på evidens och forskning, och inte på moral, felaktiga fakta och gamla ställningstaganden!

0:36:00 Monica Wahlström, Västerbotten:

Vi har avsevärt många fler som dör av narkotika i Sverige än i resten av Europa. Det är en skam att vi sticker ut som nästan sämst i Europa på det här området. Det handlar om mänskliga rättigheter, och det handlar om hur vi inte hjälper till med grundläggande infektionsskyddande arbete och alla andra former av skadelindring som är baserat på forskning och erfarenhet.

0:37:00 Christina Örnebjär, Örebro:

Vi i arbetsgruppen tycker synen på narkotika ska vara human och vetenskapligt underbyggd. Därför vill vi avkriminalisera substanser i kroppen. Inte legalisera, avkriminalisera. Det är inte färre som testar narkotika i Sverige än i resten av Europa. Det är däremot fler som har tungt missbruk som dör, där är vi näst sämst i hela EU.

0:29:20 Roger Haddad, partistyrelsen: Vi måste behålla vår restriktiva narkotikapolitik!

0:40:35 Oscar Matti: Droger får fruktansvärda konsekvenser, men det är inte ett argument mot avkriminalisering. En socialliberal missbrukspolitik måste handla om att minska skadorna som drogerna skapar så mycket som möjligt. Det är vad förslaget går ut på: att rädda liv. När du döms idag får du en prick i registret, vilket vi vet gör det svårare att få ett jobb. Då får du också svårare att ta tag i ditt liv och hålla dig borta från missbruk. Vi ska inte sparka på dem som ligger.

0:42:50 Martin Ängeby, Stockholm: Avkriminalisering av bruk handlar om omsorg och omtanke. Det är dags att ta det steget.

0:49:00 Barbro Westerholm, riksdagsledamot: Vi ska inte ändra narkotikalagstiftningen utan att ha ett väldigt bra underlag.

0:51:50 Filip Jovicic, Uppsala:

Jag vill berätta om hur rädslan att söka vård förstörde en ung tjejs liv. Vi är på en efterfest efter en sittning i Uppsala. Alkoholen har gjort sitt, och folk börjar tröttna. Någon drar fram en liten påse med okänt innehåll. Minuter senare är kaoset ett faktum. En av gästerna, vi kan kalla henne för Elin, ligger avsvimmad i sina egna spyor på golvet. Det okända var inte bara okänt, det var direkt livsfarligt och olagligt. Kompisarna tror att ett nödsamtal kan förstöra Elins karriär och liv, och låter bli att ringa. Elin ligger kvar medan vännerna försöker hjälpa henne. Istället för vård får hon skador för livet. Hade de ringt 112 hade polisen nog inte lurpassat vid ambulansen. Men det visste inte de som var på festen. […] Ge oss inga fler fall som Elin. Bifall motionerna [om avkriminalisering].

0:52:00 Pontus Almquist, Stockholm:

Det är en medveten politik som gjort Sverige till en kyrkogård för narkotikamissbrukare. Därför är det beklämmande att partistyrelsen vill hålla fast vid den politiken. När Portugal 2001 avkriminaliserade narkotika för eget bruk, samtidigt som resurserna tredubblades till vård, behandling och prevention, var utfallet slående. Redan efter fem år minskade bruket av narkotika bland ungdomar med 25%. HIV-spridningen minskade med 25%, och antalet som sökte vård fördubblades. Vi har ett historiskt tillfälle att rösta för [avkriminalisering] och rädda liv.

0:54:00 Frida Johansson Metso, partiledningen: Sekretesslagstiftningen gör att sjukvården inte får ge uppgifter till polisen [underförstått: så kriminaliseringen är inget problem]. Kriminaliseringen ger ett verktyg så att vi ska kunna hitta människor som saknar självinsikt. Bifall till fortsatt kriminalisering.

0:57:40 Cecilia Elving: Jag tror lagstiftning har en normerande verkan. När jag pluggat på universitet i andra länder var det mer bruk av narkotika än i Sverige. Behåll den restriktiva narkotikapolitiken

0:58:20 Abit Dundar: Kriminalisering är inte för att straffa missbrukare. Polisiära ingripanden kan leda till vård. Effekterna av avkriminalisering kan bli förödande, som i Colorado där 20% uppger att de använt cannabis det senaste året, mot 2% i Sverige. Bifall till fortsatt kriminalisering.

0: 59:50 Maria Arnholm, partistyrelsen: Delar av den restriktiva narkotikapolitiken har varit mycket lyckosam. Sverige är ett av de länder som har lägst andel unga som har prövat narkotika. Bifall till fortsatt kriminalisering.

1:01:50 Jens Adamík:

Jag har jobbat med missbrukare, både barn och vuxna, de senaste 14 åren, och jag har aldrig träffat på en enda person som har fått motivation till att sluta tack vare att de blev dömda för ringa narkotikabrott. Det existerar inte. Det enda det gör är att ta resurser från polisen för att ge dagsböter till kända missbrukare. BRÅ slog fast detta i en rapport år 2000, hur polisens resurser har flyttats från att ta langare till att ta kända missbrukare. Därför yrkar jag bifall till [avkriminalisering].

1:02:50 Per Hansson: Jag tror inte att avkriminalisering av bruk och innehav av narkotika är rätt väg att gå.

1:03:20 Ylva Mozis: Jag är inte för en legalisering av narkotika, jag är för en narkotikapolitik som gör att så få människor som möjligt testar narkotika och fastnar i missbruk. Men dagens politik fungerar inte, så jag är för en avkriminlisering.

1:08:20: Amanda Kanange: Det är otroligt viktigt att motverka de problem som missbruk för med sig, både för den enskilda individen och för samhället. Men den svenska narkotikapolitikens resultat har varit undermåliga, och har länge gått stick i stäv mot forskning och beprövad erfarenhet. Vi ska lyssna på missbrukarna och deras anhörigas rop på hjälp. Avkriminalisering handlar om att öppna vägarna till sjukvården, och att föra en human politik som värnar om de svagaste i samhället.

1:10:45 Joar Forssell: Så få som möjligt ska ta skada av narkotika, och vår politik ska vara baserad på evidens. Då måste man ompröva den narkotikapolitik som har visat sig inte fungera. Därför ska vi bifalla avkriminalisering.

1:12:00 Mathias Sundin, Östergötland: Siffror från Portugal (som har avkriminaliserat): minskad droganvändning i åldern 15-24 år, droganvändandet ligger under EU-snittet, och antalet döda missbrukare har minskat med ungefär två tredjedelar. Man kan önska att den svenska narkotikapolitiken skulle ha fungerat, men vad den har lett till är att fler missbrukare dör. Bifall till avkriminalisering.

1:13:00 Eva Olstedt Lundgren: Bifall till avkriminalisering. Partistyrelsen säger att det inte behövs en avkriminalisering av att ha droger i kroppen, men det är precis det som behövs. Precis som man inte straffas för att man har alkohol i kroppen, eller för att man har fått anorexia, eller för att man blivit sjuk på annat sätt. Det handlar inte om att legalisera innehav, utan om att hjälpa dem som behöver.

1:15:00 Mohamad Hassan: Kriminaliseringen gör att man kan få tag på individer i tid. Användandet av narkotika ska därför inte avkriminaliseras. Vi måste stoppa utvecklingen mot legalisering, titta på hur det gått i Colorado och Uruguay. Säg nej till narkotika för barnens skull!

1:15:50 Frida Johansson Metzo, partistyrelsen: Att kriminaliseringen gör att någon inte skulle våga söka vård är bara ett missförstånd. Missbrukare vet att fängelse inte är vad som händer, utan att de ges stöd och hjälp när de söker vård. Partistyrelsen insisterar, hoppas, önskar, att ni inte ska ta bort verktyget kriminalisering, som gör att människor som saknar sjukdomsinsikt får hjälp att komma till vård.

1:20:00 Slut på debatten. Jättetråkiga kontrapropositionsordningsfrågediskussioner och voteringar de sista 40 minuterna av videon.

glada bladet

Kommentarer i facebookgruppen Avkriminalisera Cannabis

2 reaktioner till “Narkotikadebatt på Liberalernas landsmöte 2017

  1. Tack, var mycket intressant att läsa igenom argumenten som förs fram. Märkliga och svaga motargument som fördes fram, underligt att de inte vågade rösta för en avkriminalisering.

    Gilla

Kommentarer är stängda.