Inget av dagens riksdagspartier vill legalisera cannabis, men i flera av partierna finns de enskilda politiker som kandiderar till riksdagen som vill det.

Cannabiskrysset är en tvärpolitisk personvalskampanj inför riksdagsvalet 2022 för att lyfta fram kandidater som vill legalisera cannabis och avkriminalisera alla brukare. Då kan väljare som också vill det få tips om vem de kan personkryssa i valet.

Cannabiskrysset har inga kopplingar till något enskilt politiskt parti. Vi är en ren medborgarkampanj – av väljare, för väljare.

Basen för Cannabiskrysset är facebookgruppen Avkriminalisera Cannabis (AKC), som har över 30.000 medlemmar. Där förs diskussioner om kampanjen.

Välkommen som medlem i facebookgruppen AKC om du inte redan är det!

Vem man ska personkryssa på valsedeln beror på vilken valkrets man bor i (är skriven i). Sverige är uppdelat i 29 olika valkretsar. Alla partierna ställer upp i alla de 29 valkretsarna, men de har olika listor med personer i olika valkretsar.

Du kan bara personkryssa en kandidat som ställer upp i din egen valkrets.

Därför kommer Cannabiskrysset presentera olika kandidater i de 29 olika valkretsarna.

Vilken politiker man kan kryssa är olika i de olika valkretsarna

Helst skulle Cannabiskrysset vilja ha kandidater från alla åtta riksdagspartierna i var och en av de 29 valkretsarna. Då skulle alla väljare som vill legalisera cannabis kunna kryssa en bra kandidat utan att behöva byta parti. Men tyvärr är det osannolikt att vi hittar kandidater från alla partierna överallt. Vissa av partierna är svåra. Men vi gör så gott vi kan.

Kandidater från olika partier, men
högst 1 kandidat från varje parti
i varje valkrets

Vi kommer bara rekommendera högst 1 kandidat från varje parti i varje valkrets. Det är för att samla kryssen så mycket som möjligt, och öka chansen att vi får in en kandidat. För att personkryssen ska räknas och kandidaten ska komma in i riksdagen, måste kandidaten få ihop kryss från minst 5% av partiets väljare i just den valkretsen. Två kandidater som får 2,5% vardera blir ingen riksdagsplats.

Om vi har flera kandidater att välja mellan för ett visst parti i en viss valkrets, tar vi i första hand den som har synts mest i narkotikadebatten. Om det är ungefär lika mellan två kandidater från samma parti, tar vi den som står högst upp på listan.

Hur många personkryss som behövs för att få in en av våra kandidater i riksdagen beror på dels hur stort partiet är, dels hur stor valkretsen är. För ett av de mindre partierna i en mindre valkrets kan det räcka med några hundra personkryss. För större partier i större valkretsar behövs ett antal tusen personkryss för att hamna i riksdagen. Men det är alltid 5% av partiets röster i valkretsen som är minimum för att bli inkryssad.

Det behöver inte vara omöjligt om det finns tillräckligt starkt lokalt engagemang i en valkrets.

För att kampanjen Cannabiskrysset ska lyckas behövs det att vi alla sprider budskapet om kampanjen till alla vi känner. Vi kan inte lita på att media ska göra jobbet åt oss. Det här är en ren gräs(rots)kampanj, så den bygger helt på att vi använder gerillamarknadsföring för att nå så många cannabisvänner som möjligt före valdagen. Men det kan vi göra.

Om vi bara lyckas få in en enda kandidat i en valkrets, kommer redan det bli en politisk skräll som tvingar de övriga riksdagsledamöterna att dra upp huvudet ur sanden. Ingenting fångar politikers uppmärksamhet lika bra som att de själva kan riskera att bli av med jobbet i nästa val om de fortsätter ligga fel i en viss fråga.

Och oberoende av hur många eller hur få kandidater vi lyckas få in i riksdagen i slutändan, kommer kampanjen förhoppningsvis hjälpa till att sätta fokus på narkotikapolitiken i valrörelsen. Det blir i så fall inte en dag för tidigt.

Vår nuvarande narkotikapolitik är en katastrof. Vi behöver politiker som kan driva på för en förändring för att minska skadorna av tung narkotika, och ta cannabispengarna från de kriminella gängen.

Glada Bladet, ett tecknat cannabislöv som ser glatt ut och gör tummen upp