Står du på riksdagslistan för något av dagens riksdagspartier, och tycker du att cannabis borde legaliseras? Välkommen, då har du kommit rätt!

Cannabiskrysset är en tvärpolitisk personvalskampanj inför riksdagsvalet 2022. Vi kommer lyfta fram kandidater i de etablerade partierna som vill avkriminalisera personligt innehav och bruk av alla droger, och legalisera cannabis så att det kan säljas lagligt under reglerade former. Det är dags att Sverige tar av sig skygglapparna och börjar titta på vad som händer internationellt inom narkotikapolitiken.

Helst skulle Cannabiskrysset vilja ha kandidater från alla åtta riksdagspartierna i var och en av de 29 valkretsarna. Då skulle alla väljare som vill legalisera cannabis kunna kryssa en bra kandidat utan att behöva byta parti. Men tyvärr är det osannolikt att vi hittar kandidater från alla partierna överallt. Vissa av partierna är svåra. Men vi räknar med att åtminstone kunna presentera kandidater från bägge blocken (bägge statsministerkandidaterna) i alla valkretsar.

Vi kommer bara rekommendera högst 1 kandidat från varje parti i varje valkrets. Det är för att samla kryssen så mycket som möjligt, och öka chansen att vi får in en kandidat. För att personkryssen ska räknas och kandidaten ska komma in i riksdagen, måste kandidaten få ihop kryss från minst 5% av partiets väljare i just den valkretsen. Två kandidater som får 2,5% vardera blir ingen riksdagsplats.

Om vi har flera kandidater att välja mellan för ett visst parti i en viss valkrets, tar vi i första hand den som har synts mest i narkotikadebatten. Om det är ungefär lika mellan två kandidater från samma parti, tar vi den som står högst upp på listan.

Basen för Cannabiskrysset är facebookgruppen Avkriminalisera Cannabis (AKC), som har över 30.000 medlemmar. Där förs diskussioner om kampanjen. Det finns tillräckligt väljarstöd för att personkryssen ska bli en faktor i riksdagsvalet 2022.

glada bladet

Vi stöder bra kandidater utan att kräva något i utbyte

Cannabiskrysset är en ren medborgarkampanj – av väljare, för väljare.

Vi ställer inga krav på att kandidaterna ska lova något, eller att de ska göra något särskilt i valrörelsen. Vi agerar som helt oberoende väljare och medborgare genom att leta upp kandidater som vi tycker är värda att stöda, och sedan berätta det för andra väljare och medborgare som är intresserade. Det är så demokratin är tänkt att fungera.

Rent formellt behöver vi inget samtycke från kandidaterna utöver det samtycke de har lämnat till Valmyndigheten. Men i praktiken vill vi förstås ha riksdagskandidater som är aktiva i narkotikadebatten och gärna låter väljarna veta det.

Cannabiskrysset har inga kopplingar till något enskilt parti, utan är helt tvärpolitiskt. Vi representerar medborgare som har det gemensamt att de vill se en förändrad narkotikapolitik, men som har olika åsikter i andra politiska frågor. Därför är vi beredda att stöda kandidater från alla de nuvarande riksdagspartierna.

röd och blå

Gör så här om du är riksdagskandidat som vill legalisera cannabis

Är du riksdagskandidat och har tagit ställning offentligt för legalisering av cannabis och avkriminalisering av alla brukare, till exempel i en debattartikel, motion eller intervju? Eller känner du till någon sådan kandidat? Berätta det för Cannabiskrysset! Skicka ett mejl till cannabiskrysset@gmail.com med ditt/kandidatens namn, och en länk till ställningstagandet.

Är du kandidat och vill legalisera, men har inte gått ut med det offentligt ännu? Det är lätt åtgärdat. Skriv en debattartikel om narkotikapolitik där det framgår att du vill legalisera cannabis, och få den publicerad någonstans. Bäst är förstås om du kan få in debattaren i någon lokaltidning i valkretsen som du ställer upp i, men var som helst går bra. Ett blogginlägg någonstans räcker. Mejla sedan länken till cannabiskrysset@gmail.com.

Eller mejla ett par meningar där du tar ställning för legalisering av cannabis till cannabiskrysset@gmail.com, så kan vi publicera det direkt på sajten när Cannabiskrysset rekommenderar dig.

Det spelar ingen roll hur långt ner på listan du står, bara du är med. Om vi lyckas med kampanjen och du får minst 5% personkryss i din valkrets, då är det kryssen som räknas, oavsett var på listan du stod.

Är du en kandidat som vill legalisera cannabis och byta till en modern narkotikapolitik som bygger på skademinimering och att rädda liv, då vill vi att du tar plats i riksdagen. Och vi har goda möjligheter att samla så många personkryss för din räkning att det blir så. Då kan du bli en av de riksdagsledamöter som gör så att Sverige börjar lägga om till en bättre narkotikapolitik redan under mandatperioden som kommer.

Läs mer:

Vad vi vill: Legalisera cannabis och ta pengarna från gängen!

Riksdagsvalsedel med (den påhittade) kandidaten Hampus Holgersson kryssad