Står du på riksdagslistan för något av dagens riksdagspartier, och tycker du att cannabis borde avkriminaliseras? Välkommen, då har du kommit rätt!

Cannabiskrysset är en tvärpolitisk personvalskampanj inför riksdagsvalet 2018. Vi kommer lyfta fram kandidater i de etablerade partierna som vill avkriminalisera personligt innehav och bruk av cannabis, och som tycker att det är dags att Sverige tar av sig skygglapparna och börjar titta på vad som händer internationellt inom narkotikapolitiken.

Cannabiskrysset stöder högst två kandidater i varje valkrets: en från det rödgröna blocket och en från Alliansen. Det är för att koncentrera personkryssen, och maximera sannolikeheten att våra kandidater verkligen får tillräckligt med kryss för att bli valda.

Vi har mycket goda chanser att samla ihop tillräckligt många personkryss för att de kandidater vi stöder faktiskt ska komma in i riksdagen. Titta på räkneexemplet för valkretsen Gävleborg. I de flesta valkretsar räcker det med några hundra personkryss för att vi ska få in vår kandidat. Det har vi alla möjligheter att klara av. Facebookgruppen Avkriminalisera Cannabis har 30.000 medlemmar, och enligt opinionsundersökningar kan det vara så mycket som 20% av väljarna som stöder en avkriminalisering av cannabis.

Det finns tillräckligt väljarstöd för att personkryssen ska räcka till att få in många bra kandidater i riksdagen i valet 2018.

glada bladet

Vi stöder bra kandidater utan att kräva något i utbyte

Cannabiskrysset är en ren medborgarkampanj – av väljare, för väljare.

Vi ställer inga krav på att kandidaterna ska lova något, eller att de ska göra något särskilt i valrörelsen. Vi kräver inget samtycke förutom det samtycke som alla kandidater redan har lämnat till Valmyndigheten.

Vi agerar som helt oberoende väljare och medborgare genom att leta upp kandidater som vi tycker är värda att stöda, och sedan berätta det för andra väljare och medborgare som är intresserade. Det är så demokratin är tänkt att fungera.

Cannabiskrysset har inga kopplingar till något enskilt parti, utan är helt tvärpolitiskt. Vi representerar medborgare som har det gemensamt att de vill se en förändrad narkotikapolitik, men som har olika åsikter i andra politiska frågor. Därför satsar kampanjen på att stöda två kandidater i varje valkrets, en från vardera blocket.

röd och blå

Gör så här om du är riksdagskandidat som vill avkriminalisera cannabis

Är du riksdagskandidat och har tagit ställning offentligt för en avkriminalisering av cannabis, till exempel i en debattartikel, motion eller intervju? Eller känner du till någon sådan kandidat? Berätta det för Cannabiskrysset! Skicka ett mejl till cannabiskrysset@gmail.com med ditt/kandidatens namn, och en länk till ställningstagandet.

Är du kandidat och vill avkriminalisera, men har inte gått ut med det offentligt ännu? Det är lätt åtgärdat. Skriv en debattartikel om narkotikapolitik där det framgår att du (minst) vill avkriminalisera personligt innehav och bruk av cannabis, och få den publicerad någonstans. Bäst är förstås om du kan få in debattaren i någon lokaltidning i valkretsen som du ställer upp i, men var som helst går bra. Ett blogginlägg någonstans räcker. Mejla sedan länken till cannabiskrysset@gmail.com.

Eller mejla själva texten med ditt ställningstagande till cannabiskrysset@gmail.com, så kan vi publicera det direkt på sajten när Cannabiskrysset rekommenderar dig.

Det spelar ingen roll hur långt ner på listan du står, bara du är med. Om vi lyckas med kampanjen och du får minst 5% personkryss i valkretsen, då är det kryssen som räknas, oavsett var på listan du stod.

Är du en kandidat som vill avkriminalisera cannabis och byta till en modern narkotikapolitik som bygger på skademinimering och att rädda liv, då vill vi att du tar plats i riksdagen. Och vi har goda möjligheter att samla så många personkryss för din räkning att det blir så. Då kan du bli en av de riksdagsledamöter som gör så att Sverige börjar lägga om till en bättre narkotikapolitik redan under mandatperioden som kommer.

glada bladet

För en humanitär narkotikapolitik som räddar liv

Kriget mot narkotikan har misslyckats. Efter 40 år av restriktiv narkotikapolitik i Sverige är målet om ett narkotikafritt samhälle mer avlägset än någonsin. Istället har den förda politiken lett till att Sverige har EU’s näst högsta narkotikadödlighet. Unga människor som får problem med narkotika vågar inte söka hjälp, eftersom de riskerar att bli straffade om de kommer till myndigheternas kännedom.

Ingen har någonsin dött av en överdos cannabis, men på grund av kriminaliseringen har det dykt upp livsfarliga syntetiska droger som spice, som har lett till flera tragiska dödsfall. Det mesta av polisens resurser inom narkotikaområdet går till att tvinga ungdomar i förorterna till förnedrande pissprover, för att kunna sätta dit dem för ringa narkotikabrott och få en pinne i statistiken. Kriminaliseringen hindrar patienter med kronisk smärta från att använda medicinsk cannabis och kunna leva ett värdigt liv, och bromsar den medicinska forskningen inom ett mycket lovande område.

Internationellt har det skett en snabb omsvängning i narkotikafrågan de senaste åren. Fler och fler delstater i USA legaliserar cannabis helt, och de flesta EU-länder rör sig i samma riktning. Istället för att jaga redan utsatta människor med hot och straff, satsar de länderna på att erbjuda hjälp och stöd till brukare som vill ha det. Det är en politik som har visat sig rädda liv och minska lidande. Istället för den orealistiska nollvisionen om att utrota narkotikan som sådan, som har gällt hittills, bör Sverige byta till en nollvision för antalet narkotikadöda, och en narkotikapolitik baserad på vetenskap och medmänsklighet.

Om du är en riksdagskandidat som delar Cannabiskryssets vision om en bättre och humanare narkotikapolitik för Sverige, då vill vi stöda dig så att du kommer in i riksdagen och kan påverka. Mejla cannabiskrysset@gmail.com och berätta att du finns!

Valsedel mockup rotated