Inget av dagens riksdagspartier vill avkriminalisera bruk och innehav av cannabis, men i flera av partierna finns de enskilda politiker som kandidarar till riksdagen som vill det.

Cannabiskrysset.org är en tvärpolitisk personvalskampanj inför riksdagsvalet 2018. Målet är att få in riksdagsledamöter som vill avkriminalisera personligt innehav och bruk av cannabis, och som är för en skademinimerande, faktabaserad och humanitär narkotikapolitik rent allmänt.

Cannabiskrysset rekommenderar kandidater vi tycker är bra från de etablerade riksdagspartierna, så att väljare som vill avkriminalisera cannabis får tips om vem de kan rösta på.

röd och blå

Vi har hittat bra kandidater i alla de 29 riksdagsvalkretsarna. Det gör att alla väljare som vill avkriminalisera cannabis, var i Sverige de än bor, kan visa det med valsedeln.

Och om kampanjen lyckas har vi goda chanser att det händer mirakel i riksdagen redan under den kommande mandatperioden, för personkryss slår partipiskan när politiker vill behålla sitt jobb.

Cannabiskrysset har inga kopplingar till något enskilt politiskt parti. Vi är en ren medborgarkampanj – av väljare, för väljare.

Basen för Cannabiskrysset är facebookgruppen Avkriminalisera Cannabis (AKC), som har 30.000 medlemmar. Där förs diskussioner om kampanjen.

Välkommen som medlem i facebookgruppen AKC om du inte redan är det!

Och berätta för dina kompisar att Cannabiskrysset.org finns för att hjälpa väljare som vill avkriminalisera cannabis!

glada bladet

Nollvisionen mot narkotika har inte fungerat och kostar liv

Den restriktiva narkotikapolitik som Sverige har tillämpat de senaste 40 åren har misslyckats katastrofalt. Nollvisionen om ett samhälle helt utan narkotika är idag betydligt mer avlägsen än den var för 40 år sedan, samtidigt som Sverige idag har EU’s näst högsta narkotikadödlighet. Den repressiva narkotikapolitiken bidrar till att unga människor dör, eftersom de vet att de riskerar att bli straffade om de söker hjälp. Det är inte humanitärt försvarbart. Vi måste byta till en nollvision för antalet narkotikadöda istället för en nollvision för bruket, och en narkotikapolitik baserad på fakta och principen om skademinskning.

Ingen har någonsin dött av en överdos cannabis, men på grund av att cannabis är kriminaliserat har det skapats en marknad för olika former av ”spice” – syntetiska droger som är designade för att efterlikna cannabis, men som är livsfarliga. Med jämna mellanrum rapporterar tidningarna om tragiska dödsfall på grund av spice, som en direkt följd av att cannabis är kriminaliserat.

Det mesta av polisens resurser för narkotikabekämpning går till att sätta fast enskilda brukare för ringa narkotikabrott, istället för att användas mot grövre brott. Det är en direkt följd av kriminaliseringen av cannabis, som bidrar till att göra polisen till en hatad fiende istället för en uppskattad trygghetsresurs i många förorter.

Patienter som skulle kunna bli hjälpta av medicinsk cannabis, bland annat mot kronisk smärta, har det idag svårt eller omöjligt att få prova cannabis eftersom det är kriminaliserat. Förutom att tusentals patienter tvingas stå ut med helt orimliga smärtor helt i onödan som en följd av kriminaliseringen, hämmas också den medicinska forskningen inom ett mycket lovande område.

En avkriminalisering av personligt innehav och bruk av cannabis kommer frigöra resurser för polisen, göra det lättare för patienter att få tillgång till medicinsk cannabis, och bli det första steget mot en narkotikapolitik som kan minska mänskligt lidande och rädda liv.

Cannabiskrysset lyfter fram kandidater till riksdagen som kan göra verklighet av den visionen.

Tillsammans kan vi bryta tabut i narkotikadebatten, och ge Sverige en modern och skademinimerande narkotikapolitik!

Använd din röst i riksdagsvalet!

glada bladet

Läs mer:

Information för riksdagskandidater