Cannabiskrysset vill legalisera cannabis och avkriminalisera alla brukare av droger.

  • Legalisera cannabis och sälj det under reglerade former, till exempel på Systembolaget. Enligt polisen är cannabisförsäljningen en ”basinkomst” för gängen, som genererar miljarder till de kriminella varje år. Tar vi bort den basinkomsten försvagas gängen rejält. Det kommer självklart inte få bort all gängkriminalitet, så det kommer behövas andra åtgärder också. Men utan cannabismiljarderna förändras maktbalansen så att polisen kan få en chans att att återta kontrollen i förorterna.
  • Avkriminalisera alla brukare av droger, även de allra tyngsta drogerna. Ingen ska straffas för att de har narkotika i kroppen, eller för innehav eller odling av rimliga mängder för eget bruk. Brukare med problem ska erbjudas hjälp, inte straff. Den politiken räddar liv. Att polisen slutar jaga brukare frilägger ganska stora resurser som kan sättas in mot gängkriminalitet och annan grov brottslighet.

Inget riksdagsparti tycker så här – ännu. Men flera av de politiska ungdomsförbunden tycker så, och det finns enskilda politiker i riksdagspartierna som också gör det.

I riksdagsvalet 2022 kommer Cannabiskrysset lyfta fram politiker från de etablerade partierna som vill förändra narkotikapolitiken i den här riktningen, så att väljarna kan personkryssa dem. Målet är att hitta politiker från så många riksdagspartier som möjligt i var och en av de 29 valkretsarna.

I hela västvärlden pågår en omvärdering av narkotikapolitiken. Fler och fler delstater i USA har endera avkriminaliserat eller legaliserat cannabis helt. Kanada har legaliserat cannabis, och i Norge diskuteras avkriminalisering på högsta politiska nivå. Fler länder väntas följa efter. Det är dags att även Sverige gör en ordentlig utvärdering av dagens lagstiftning, och börjar diskutera vad vi kan ändra och förbättra.

Sveriges narkotikapolitik har styrts av dogmer och önsketänkande i åtminstone 40 år. Drömmen om ”det narkotikafria samhället” har varit ledstjärnan för politiken, men verkligheten har gått i rakt motsatt riktning. Trots de enorma resurser som lagts ner på att jaga brukare och på kampanjer med budskapet ”knark är bajs”, är det narkotikafria samhället mer avlägset än någonsin.

Istället har den förda politiken gjort att Sverige idag har den högsta narkotikadödligheten i EU, och det högsta antalet gängskjutningar per capita. Så kan vi inte fortsätta. Sverige förtjänar bättre.

Just nu är Cannbiskryssets sajt under uppbyggnad, och det mesta av informationen handlar fortfarande om det förra riksdagsvalet. Men i god tid innan riksdagsvalet 2022 kommer vi att presentera riksdagskandidater som är värda att personkryssa för en bättre narkotikapolitik. Förändringens tid har kommit.