Medicinsk cannabis är lagligt i Sverige. Men i praktiken är det orimligt svårt för patienter att få tillgång till det. Det finns alldeles för få läkare som har kompetensen och är beredda att skriva recepten. Och det finns alldeles för många byråkratiska regler som försvårar för patienterna att få den vård de borde ha rätt till.

Att medicinsk cannabis har stort värde för ett antal olika diagnoser är numera helt etablerat. De senaste tjugo åren har det kommit mycket forskning på det området. De flesta västländer och amerikanska delstater har gjort olika lagändringar för att göra medicinsk cannabis mer tillgängligt. Det beror på att det fungerar.

Medicinsk cannabis och cannabisbaserade läkemedel används mot ett antal olika sjukdomstillstånd. I Sverige finns cannabisbaserade läkemedel för patienter med MS och epilepsi. Internationellt används det för att mildra biverkningarna för patienter som genomgår cellgiftsbehandlingar, och för att förbättra aptit och allmänt hälsotillstånd hos patienter med andra svåra sjukdomar.

Men kronisk smärta är den diagnos där medicinsk cannabis antagligen har potential att förbättra livskvaliteten för flest patienter.

Idag går det att få cannabisläkemedel mot kronisk smärta i Sverige. Men det är mycket svårare än det borde vara. Alla läkare har visserligen rätt att skriva ut medicinsk cannabis, men de allra flesta saknar kompetensen att göra det. Det är väldigt liten chans att ens ordinarie läkare inom primärvården ska ha kunskapen och viljan att låta en pröva medicinsk cannabis, så i praktiken är man tvingad att vända sig till en specialistmottagning.

För att man ska kunna få cannabisläkemedel mot kronisk smärta måste man först ha provat alla eller de flesta av de registrerade smärtläkemedlen. Det är tunga opioider som har svåra biverkningar och är extremt beroendeframkallande. Opioidkrisen i USA borde vara ett varnande exempel. Men enligt de svenska riktlinjerna måste smärtpatienter prova opioider i första hand, trots de mycket stora riskerna och nackdelarna.

”Du kan få cannabis på recept, men bara om vi får göra dig opioidberoende först” är budskapet som patienter med kronisk smärta får från sjukvården.

Det är fullständigt orimligt. Även cannabis kan ha biverkningar, och det finns risker med att skriva ut det. Men jämfört med de livsfarliga och starkt beroendeframkallande opioiderna är cannabis ett lågriskalternativ. Ingen har någonsin dött av en överdos cannabis, medan opioiderna står för majoriteten av alla dödliga drogöverdoser i både Sverige och resten av världen.

Sverige skulle snabbt kunna förbättra tillgängligheten för medicinsk cannabis med några enkla åtgärder:

• Uppdatera riktlinjerna för förskrivning av cannabis så att de följer vad modern forskning säger om nytta och risker för patienten. Inte som idag, när patienternas hälsa får stå tillbaka för dogmen ”cannabis är knark och knark är bajs”. Ta bort kravet på att smärtpatienter måste utstå behandling med beroendeframkallande opioider innan de får pröva om cannabis hjälper mot smärtan.

• Utbilda läkarna om medicinsk cannabis. Modern forskning visar att cannabis har många olika medicinska användningar, och stor potential att förbättra livet för många patienter. Men om inte forskningsresultaten kommer ut i vården och börjar tillämpas i praktiken gör de ingen nytta.

• Avkriminalisera odling och innehav för eget bruk. Idag är det många patienter som självmedicinerar med cannabis, eftersom de har upptäckt att det fungerar bättre och ger färre biverkningar än de mediciner som sjukvården har att erbjuda. Ofta odlar de sin cannabis själva. Dels för att de inte vill göda den kriminella ekonomin, men framför allt för att de vill ha just den strain (cannabissort) som de har kommit fram till fungerar bäst för dem. Det är stor skillnad på de medicinska egenskaperna hos olika strains, så det är en viktig aspekt. Att den här möjligheten finns är bra, eftersom många människor med svåra kroniska sjukdomar på så sätt har fått ett mer drägligt liv. Men om polisen upptäcker dem blir de inte bara fråntagna sin medicin, utan dessutom straffade. Det är direkt oanständigt.

Publicerad hos Cannabis i Fokus