Den illegala cannabismarknaden i Kanada fortsätter att minska. Idag, drygt tre år efter att Kanada legaliserade cannabis, är två tredjedelar av marknaden laglig, reglerad och beskattad. De kriminella gängen har tappat hälften av sina intäkter från cannabis.

Twittersignaturen Skum Tomte sammanställer regelbundet statistik från den kanadensiska cannabismarknaden. Grunddatat kommer från Statistics Canada, alltså Kanadas motsvarighet till Statistiska Centralbyrån. Skum Tomte twittrar:

Att de kriminella tappar intäkter är en obruten trend sedan legaliseringen genomfördes i oktober 2018. I början gick det lite trögt för den lagliga cannabisförsäljningen, och de kriminella behöll det mesta av marknaden. Det berodde på att Kanada gjorde ett antal misstag när de legaliserade. Den lagliga marknaden hade till en början inte kapacitet att leverera tillräckliga mängder cannabis av bra kvalitet, och det fanns för få lagliga försäljningsställen. Dessutom var priset på den lagliga cannabisen för högt i förhållande till den olagliga.

Men Kanada verkar nu ha kommit till rätta med de här barnsjukdomarna. För varje kvartal som går ökar den lagliga delen och den olagliga minskar.

Som framgår av diagrammet har den totala konsumtionen ökat en del efter legaliseringen. Men det är lagliga produkter som står för hela ökningen och mer därtill. Skum Tomte har gjort ett diagram över den illegala marknaden:

Före legaliseringen under åren 2000-2017 var den illegala marknaden ungefär konstant i storlek. Den varierade lite grand, men utan att det gick att se någon tydlig trend. Men efter legaliseringen är trenden solklar. De kriminellas inkomster från cannabis är nu nere på hälften av toppen före legaliseringen. Och det finns all anledning att tro att minskningen kommer fortsätta kommande kvartal.

En viktig anledning till att det gick trögt för den lagliga cannabisen i början var priset. Det lagliga var dyrare än det olagliga, så brukare som hade en bra kontakt med sin langare fortsatte att handla illegalt. Men det har förändrats nu. Skum Tomte har gjort ett diagram över priset och skriver:

Ett gram laglig cannabis kostar nu 6,50 kanadensiska dollar, vilket motsvarar 50 kronor i svenska pengar. Olaglig cannabis är dyrare. Det kan vara ett tecken på att de kriminella organisationerna har svårt att gå under det priset och fortfarande ha lönsamhet.

Prispunkten 50 kronor per gram är värd att hålla i minnet när Sverige legaliserar. I en tidigare krönika föreslog jag att vi skulle kunna starta med ett pris på 80 kronor per gram för laglig cannabis i Sverige. Det skulle vara tydligt billigare än de 120 kronor per gram som är någon sorts normalpris på olaglig cannabis i Sverige idag. Men jag skrev också att om de kriminella gängen sänker priset för att behålla sitt grepp om marknaden, då ska staten sänka ännu mer för att så snabbt som möjligt konkurrera ut de kriminella.

Straxt efter legaliseringen i Kanada låg det lagliga priset på ungefär 75 kronor grammet, medan det olagliga var 60 kronor. Det var en bidragande orsak till att övergången till lagligt gick långsamt i början. Men nu när det lagliga priset har sjunkit till 50 kronor verkar de kriminella ha haft svårt att följa med.

Om det krävs i Sverige att vi sänker priset till nivån 50 kronor per gram för att kraftigt begränsa intäkterna för de kriminella, då gör vi det.

Men framför allt ska vi se till att legaliseringen av cannabis i Sverige kommer igång fortast möjligt. Just nu, med de dramatiska händelserna i omvärlden, har rapporteringen om det fortlöpande gängvåldet hamnat i skugga. Det är i och för sig naturligt och inte mycket att säga om. Men även om medias blickar just nu har vänt sig bort från det dödliga våldet i våra förorter, fortsätter dödsskjutningarna varje vecka. Så kan vi inte ha det.

Legalisera cannabis och ta bort den basinkomsten från gängen! Kanada visar att det fungerar. Och tack vare lärdomarna från Kanada kan Sverige genomföra legaliseringen på ett ännu bättre och effektivare sätt.

Publicerad hos Cannabis i Fokus