Inget av riksdagspartierna vill legalisera cannabis, men i flera av partierna finns det enskilda politiker som vill det. Cannabiskrysset är en tvärpolitisk personvalskampanj för att lyfta fram sådana politiker, och försöka få in dem i riksdagen på personkryss.

Cannabiskrysset vill legalisera cannabis och avkriminalisera alla brukare av droger.

  • Legalisera cannabis och sälj det under reglerade former, till exempel på Systembolaget. Enligt polisen är cannabisförsäljningen en ”basinkomst” för gängen, som genererar miljarder till de kriminella varje år. Tar vi bort den basinkomsten försvagas gängen rejält. Det kommer självklart inte få bort all gängkriminalitet, så det kommer behövas andra åtgärder också. Men utan cannabismiljarderna förändras maktbalansen så att polisen kan få en chans att att återta kontrollen i förorterna.
  • Avkriminalisera alla brukare av droger, även de allra tyngsta drogerna. Ingen ska straffas för att de har narkotika i kroppen, eller för innehav eller odling av rimliga mängder för eget bruk. Brukare med problem ska erbjudas hjälp, inte straff. Den politiken räddar liv. Att polisen slutar jaga brukare frilägger dessutom stora resurser som kan sättas in mot gängkriminalitet och annan grov brottslighet.

Tanken bakom kampanjen är att hitta politiker som tycker så här, och som står på riksdagslistan för något av de etablerade partierna. Om vi blir tillräckligt många som kryssar de här politikerna på valsedeln när vi röstar i höst, då kommer de in i riksdagen – även om partierna har placerat dem långt ner på riksdagslistan där de normalt inte skulle ha en chans att komma in.

Ungdomsförbunden LUF, CUF och MUF vill legalisera cannabis och avkriminalisera alla brukare, precis som Cannabiskrysset vill. Därför kan vi räkna med att det kommer finnas kandidater som vill legalisera och avkriminalisera på riksdagslistorna för Liberalerna, Centern och Moderaterna. Och förutom det finns det politiker i andra riksdagspartier som också vill det.

Vem man ska personkryssa på valsedeln beror på vilken valkrets man bor i (är skriven i). Sverige är uppdelat i 29 olika valkretsar. Alla partierna ställer upp i alla de 29 valkretsarna, men de har olika listor med personer i olika valkretsar.

Du kan bara personkryssa en kandidat som ställer upp i din egen valkrets.

Därför kommer Cannabiskrysset presentera olika kandidater i de 29 olika valkretsarna.

Ännu så länge har vi inte några kandidater alls. De kommer börja presenteras någon gång i april, när Valmyndigheten publicerar partiernas riksdagslistor. Då kan vi börja leta upp bra kandidater på allvar.

För att kampanjen ska lyckas behöver vi alla hjälpas åt att sprida ordet till så många som möjligt. Sociala medier är en kanal. Att man pratar med sina kompisar och folk man träffar IRL är en annan. Och aktiviteter som flygbladsutdelningar och demonstrationer är en tredje.

Exakt hur kampanjandet ska gå till får vi diskutera vartefter. Det är ett halvår kvar till valet, så ännu så länge är det gott om tid. Men grundregeln för kampanjandet är enkel: Om du känner för att göra något, gör det. Det finns ingen som riktigt vet vad som är det effektivaste sättet att sprida ordet, så ju fler saker vi försöker desto större chans att något lyckas.

Lyckas vi få in en eller flera kandidater i riksdagen blir det en politisk skräll som kommer tvinga alla övriga politiker att dra upp huvudet ur sanden. Och även om vi inte skulle lyckas få in någon i riksdagen kan kampanjen hjälpa till att få upp narkotikafrågan på den politiska dagordningen i valet.

Sverige har idag den högsta narkotikadödligheten i EU, samtidigt som vi har flest gängskjutningar. Bägge hänger samman med den katastrofala narkotikapolitik som vi har fört de senaste 40 åren, och som har misslyckats totalt. Att bara fortsätta på samma sätt är inte ett alternativ.

Förändringens vindar blåser inom narkotikapolitiken i hela Europa och västvärlden. Det är hög tid att de når även Sverige. Låt oss göra vad vi kan för att riksdagsvalet 2022 ska bli vändpunkten när Sverige slutar klamra sig fast vid gamla dogmer som dödar, och börjar se på narkotikafrågan med nyktra ögon.

Läs mer på Cannabiskrysset.org

Publicerad hos Cannabis i Fokus