Cannabiskrysset rekommenderar:

Den här rekommendationen gäller bara om du bor i (är skriven i) Örebro län. I  andra valkretsar rekommenderar Cannabiskrysset andra kandidater.

Riksdagsvalsedel för Liberalerna i Örebro län med 2. Christina Örnebjär kryssad