Kandidaten har bett få sin presentation borttagen efter valet