Personrösterna i riksdagsvalet är ännu inte räknade, så vi vet inte hur det gick för de flesta av Cannabiskryssets kandidater. Men för att göra en gissning kan vi titta på besöksstatistiken på Cannabiskrysset.org, och jämföra det med ungefär hur många kryss vi skulle behöva i hela landet för att våra kandidater ska komma in.

Tyvärr pekar den jämförelsen på att det kanske blir svårt för många av kandidaterna att komma in i riksdagen.

För att komma in i riksdagen på personkryss måste en kandidat ha blivit kryssad av minst 5% av dem som har röstat på det partiet i den valkretsen.

  • För ett parti som fått runt 5% i valet (L och MP) behövs det alltså 5% av 5%, det vill säga 0,25% av det totala antalet röster. Med ungefär 6 miljoner röstande totalt motsvarar 0,25% ca 15.000 kryss i hela landet.
  • För ett parti som fått runt 10% i valet (C) behövs det 5% av 10%, det vill säga 0,5%, eller ca 30.000 kryss.
  • För ett parti som fått runt 20% i valet (M och SD) behövs det 5% av 20%, alltså 1% eller 60.000 kryss.

Det här är miniminivåerna, och de är bara till för att ge en uppfattning om storleksordningen. För de enskilda kandidaterna är det bara antalet kryss i förhållande till partiets storlek i den egna valkretsen som räknas, så oberoende av hur många kryss det blivit i hela landet kan det slå både åt ena och andra hållet för en viss kandidat i en viss valkrets. Men när vi ska jämföra med besöksstatistiken på Cannabiskrysset.org är det intressant med storleksordningen sett till hela riket.

Sajten Cannabiskrysset.org ligger på bloggplattformen WordPress, som automatiskt genererar statistik över antalet besökare. Exakt hur WordPress räknar unika besökare vet jag inte, så det är en osäkerhetsfaktor. Men vi kan ändå titta på besöksstatistiken från WordPress för att ha något att jämföra med siffrorna på antalet personkryss vi behöver.

Besöksstatistiken veckorna före valet ser ut så här i tabellform:

Tabell med antalet besökare på Cannabiskrysset.org veckorna före valet, totalt 27.000 stycken

Totalt är det alltså 27.000 besökare som har varit på sajten veckorna före valet.

Om det vore så att var och en av de här besökarna vore unik, och att alla besökare också hade röstat på den kandidat som Cannabiskrysset föreslog i deras valkrets, då skulle vi ha 27.000 kryss. Det skulle i så fall betyda att kandidater från Liberalerna och Miljöpartiet skulle ha en bra chans att komma in, och kanske vissa kandidater från Centerpartiet också.

Men så kan man förstås inte räkna. Dels är nog inte alla besökarna som WordPress räknar unika, utan i många fall kan det vara samma person som återkommit flera gånger olika dagar. Och naturligtvis är det inte så att precis alla som varit inne på sajten faktiskt valde att rösta enligt Cannabiskryssets rekommendationer. Därför är nog 27.000 kryss en ganska rejäl överskattning.

Fast å andra sidan har säkert en del besökare pratat med sina kompisar, och berättat vilken kandidat det är som gäller i den egna valkretsen. Om kompisarna har valt att rösta enligt rekommendationen utan att själva gå in på sajten, då kan ett besök på sajten ha genererat mer än ett kryss i valet.

Dessutom har säkert alla riksdagskandidaterna genererat en del kryss på egen hand, utan inblandning av Cannabiskrysset. De kryssen räknas ju också när det gäller att komma över den magiska 5%-gränsen.

Men även om det finns mekanismer som gör att en kandidat skulle kunna få fler kryss än antalet besökare som sett kandidatens namn på Cannabiskrysset, känns besöksstatistiken ändå lite för tunn för att vi ska våga hoppas på att de flesta av kandidaterna kommer in.

Att 27.000 besökare skulle ha genererat 30.000 kryss känns väldigt optimistiskt att tro. Risken är nog tyvärr stor att kryssen inte kommer räcka för de flesta av våra kandidater.

Men som sagt, vi vet inte ännu, och det kan ha gått bra för några av våra kandidater. Svaret kommer när personrösterna är räknade, troligen någon gång på onsdag eller torsdag.

Vi fortsätter hålla tummarna trots allt. 🙂

Glada Bladet, ett tecknat cannabislöv som ser glatt ut och gör tummen upp

Besökare per vecka på Cannabiskrysset.org, diagram från WordPress
Besökare per vecka på Cannabiskrysset.org

Besökare per dag på Cannabiskrysset.org
Besökare per dag på Cannabiskrysset.org