Partiernas riksdagslistor finns nu publicerade hos Valmyndigheten. Det gör att alla aktivister som bryr sig om någon särskild politisk fråga kan börja leta efter riksdagskandidater som de tycker är bra i den frågan. För vår del innebär det att vi kan börja leta upp namnen på politiker som vill legalisera cannabis och lägga om den svenska narkotikapolitiken.

Valmyndigheten har ännu inte publicerat listorna direkt på webben på det snyggt formaterade sätt som de brukar göra. Det ska ske i mitten av juni, enligt uppgift. Men själva datat finns tillgängligt i ett kalkylark på Valmyndighetens sida ”Rådata och statistik”, i filen ”Kandidaturer inför val 2022, rådatafil i csv-format”.

Det är en stor fil, som innehåller listorna för alla partier (även icke-etablerade) i alla valen, alltså riksdag, region och kommunval. Totalt är det 160.000 rader i Valmyndighetens fil.

Cannabiskrysset har gjort en nedbantad version av kalkylarket, som bara innehåller de ordinarie listorna (inte listor märkta HELA LANDET) för de etablerade partierna i riksdagsvalet. Den är betydligt mer hanterlig, med ca 8.000 rader. Vissa kolumner som mest är av intresse för Valmyndigheten internt är också borttagna. De kolumner som finns kvar i kalkylarket är:

A. VALKRETSKOD, alltså valkretsens nummer mellan 1 och 29
B. VALKRETSNAMN
C. PARTI
D. ORDNING, alltså kandidatens plats på listan
E. NAMN på kandidaten
F. ÅLDER på valdagen
G. KÖN
H. FOLKBOKFÖRINGSKOMMUN
I. VALSEDELSUPPGIFT, alltså vad partiet vill att det ska stå efter namnet på valsedeln
J. VALKRETSBETECKNING PÅ VALSEDELN

Hittar du namnet på någon politiker som du vet vill legalisera cannabis? Tipsa gärna kampanjen Cannabiskrysset på cannabiskrysset@gmail.com i så fall.

Kalkylarket med riksdagslistorna: https://cannabiskrysset.files.wordpress.com/2022/05/kandidaturer-riksdag.xlsx

Publicerat hos Cannabis i Fokus