Polisen i Malmö har börjat avskriva smärre narkotikabrott för att kunna prioritera gängskjutningar och sprängningar, rapporterar DN. Det är alldeles utmärkt, och inte en dag för tidigt.

Men många poliser tycker det känns konstigt att inte ingripa mot smärre narkotikabrott, enligt artikeln. De skulle vilja fortsätta ha samma fokus som tidigare på att sätta dit vanliga brukare. Enligt deras sätt att se det är ingripanden mot ringa narkotikabrott nyckeln till att komma åt grövre brottslighet. Det är ett argument som man ofta hör från dem som försvarar polisens nuvarande nolltoleranslinje.

Men statistiken visar att det inte alls fungerar på det sättet. Under de senaste 40 åren har polisen lagt större och större resurser på ringa narkotikabrott, alltså jakt på vanliga brukare. Jämfört med 1980 lagför polisen bortåt tio gånger så många för ringa narkotikabrott. Men antalet lagföringar av normala och grova narkotikabrott, alltså försäljningen som gängen ägnar sig åt, har inte ökat alls under samma tid. De ligger kvar på 1980 års nivå. Det är alltså fullständigt klarlagt att det inte går att komma åt gängen genom att fokusera på ringa narkotikabrott och vanliga brukare.

Dessbättre finns det poliser som inser det här, även om de malmöpoliser som DN intervjuade var negativa. I en artikel hos Omni uttrycker en polischef med lång erfarenhet sitt stöd för en avkriminalisering, eftersom det skulle ge polisen möjlighet att arbeta effektivare mot den grova brottsligheten:

Polisen borde få möjlighet att inte lagföra bruk eller mindre innehav av cannabis. Det tycker Mats Karlsson, polisens underrättelsechef i region Syd, skriver Sydsvenskan. Han menar att den svenska narkotikapolitiken är ett misslyckande.

– Det är för många som dör och inte får hjälp och då kan man inte säga att den är lyckad.

Enligt Karlsson skulle ett upplägg där polisen inte behöver lagföra personer för bruk eller mindre innehav kunna frigöra resurser till annat. Bland annat till att jaga de personer som tjänar stora pengar på narkotikahandeln.

Det här är en realistisk och faktabaserad syn på polisens arbete. Förhoppningsvis kommer den synen att breda ut sig inom polisen.

Men samtidigt är det fel att polisen själv ska behöva prioritera bort vissa brott för att få rättsväsendet att fungera. Det borde vara en fråga för riksdag och regering, inte något som är upp till enskilda poliser ute på fältet.

Det är ett alldeles utmärkt steg i rätt riktning att polisen i Skåne på eget initiativ vill fokusera på den gängbrottslighet som hotar stabiliteten i Sverige, istället för att jaga brukare för att förbättra statistiken. Någonstans måste uppvaknandet börja.

Men regeringen bör så fort som möjligt haka på, och ge polisen i hela landet instruktioner att sluta lägga så mycket resurser på ringa narkotikabrott. Det kan regeringen enkelt göra genom att lägga till ett par meningar i polismyndighetens regleringsbrev. Samtidigt bör regeringen ta fram ett lagförslag om att ta bort straffen för ringa narkotikabrott, och låta riksdagen ta ställning till det.

Precis som polischefen Mats Karlsson säger, är den svenska narkotikapolitiken misslyckad. Vi har högst narkotikadödlighet och flest gängskjutningar, och inget tyder på att det kommer förändras om vi inte gör några förändringar i vår politik.

Att avkriminalisera eget bruk och låta polisen fokusera på den systemhotande grova brottsligheten skulle vara ett mycket bra första steg.

Publicerad hos Cannabis i Fokus