Sverige har den högsta narkotikadödligheten i EU. Vi har många fina ord om ”det narkotikafria samhället”, ”nollvision” och ”nolltolerans”. Men orden har resulterat i en politik som låter människor dö fast det hade gått att förhindra.

Minst två tredjedelar av dem som dött av överdoser de senaste åren hade fortfarande levt om Sveriges politik hade legat i nivå med EU-snittet. Men idag är de döda. De föll offer för svenska politiker som krampaktigt håller fast vid drömmen om att utrota narkotikan ur samhället, trots att det är en politik som har misslyckats totalt i 40 år.

Och att kriget mot narkotikan har misslyckats beror inte på att Sverige inte har försökt. Förutom att vi toppar EU-ligan när det gäller antalet medmänniskor som vi skickar i döden, toppar vi också EU-statistiken över hur många som döms för narkotikabrott varje år. De allra flesta är helt vanliga brukare som döms för att de använt narkotika eller blev påkomna med en mindre mängd för eget bruk.

Tanken med att polisen ska lägga stora resurser på att jaga vanliga brukare är att det ska leda till ett narkotikafritt samhälle, och att narkotikadödligheten ska försvinna på det sättet. Men resultatet har blivit precis tvärtom. Istället för en låg eller ens genomsnittlig dödlighet har vi fått den allra högsta i hela EU.

Det är – för att använda politikernas favoritord – oacceptabelt. Det finns ingen moralisk grund för att fortsätta i samma hjulspår, utan att ens vilja utreda konsekvenserna av kriminaliseringen av brukarna.

Nu ska det sägas direkt att narkotikadödligheten inte har någonting med cannabis att göra. Ingen har någonsin dött av en överdos cannabis. Att polisen lägger tid på att lagföra människor som tagit en joint är ett meningslöst slöseri med resurser, men det dödar i alla fall ingen.

Men med de tunga drogerna är det betydligt allvarligare, speciellt med opioider som heroin, fentanyl och receptbelagda tabletter. Där leder kriminaliseringen till att brukare med problem drar sig för att söka hjälp. De som använder tunga droger vet att om de ringer efter ambulans när de misstänker att en kamrat tagit en överdos, då kommer det poliser också och tar fast alla som är i rummet. Följden blir ofta att de väntar för länge med att ringa. Vilket i sin tur leder till att någons son eller dotter förlorar sitt liv, fastän det hade gått att rädda.
Så behöver det inte vara. Det går att få ner vår katastrofala överdödlighet från narkotika. Det visar erfarenheterna från andra länder.

För 20 år sedan var Portugal i den situation som Sverige är idag, med katastrofalt hög narkotikadödlighet. Där bestämde sig politikerna för att ta av skygglapparna och lösa problemet. De avkriminaliserade allt bruk av narkotika, och satsade på att erbjuda vård och hjälp istället för straff. Det fungerade. Idag är Portugal ett av de EU-länder som har allra lägst narkotikadödlighet. Avkriminaliseringen var mycket kontroversiell när den genomfördes för 20 år sedan, men idag vill inget politiskt parti i Portugal gå tillbaka till den gamla restriktiva politiken. Alla betraktar reformen som en stor framgång, och det med rätta.

Sverige kan lära av både Portugal och andra länder som har reformerat sin narkotikapolitik i samma riktning, och fått ner dödligheten. Avkriminalisera brukarna genom att ta bort straffet för ringa narkotikabrott. Satsa ordentligt på beroendevården, så att alla som vill ha hjälp kan få det. Se till att sprutbytesprogram och andra skademinimerande åtgärder finns tillgängliga i alla regioner. Gör Naloxon (ett motgift mot opioidöverdoser) receptfritt, och se till alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med opioidbrukare har det tillgängligt.

Det här är åtgärder som har visat sig mycket effektiva i andra länder, och de går att genomföra snabbt. Ett första steg är att omedelbart ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utvärdera den svenska narkotikapolitiken, inklusive effekterna av kriminaliseringen. Sedan är det bara att så snabbt som möjligt genomföra de åtgärder som har fungerat i andra länder, och som utredningen kommer fram till skulle kunna rädda liv även hos oss.

Vår nuvarande narkotikapolitik fungerar inte, utan driver människor i döden. Men situationen är inte hopplös, för det finns konkreta åtgärder som andra länder har provat, och som har fungerat där.

Det positiva med att Sverige är allra sämst, är att vi kan lära av alla andra.

Publicerad hos Cannabis i Fokus