Några datum inför riksdagsvalet 2022 och en (väldigt) preliminär tidsplan för Cannabiskrysset:

 • början av 2022 – Förberedelser
  Ännu finns det inga listor med riksdagskandidater färdiga, men vi kan börja förbereda, hitta aktivister som vill göra något i kampanjen och diskutera exakt vad vi vill göra. Under våren 2022 är huvuduppgiften att hitta bra riksdagskandidater från så många som möjligt av dagens riksdagspartier, i så många som möjligt av de 29 valkretsarna. Efter det handlar det om att marknadsföra kampanjen och nå så många väljare som möjligt. Eftersom det kommer bli olika kandidater i var och en av de 29 valkretsarna, skulle det allra bästa vara om vi lyckas organisera lokala aktivistgrupper i så många valkretsar som möjligt.

 • 20 april 2022 (onsdag) – 420-dagen
  Bra dag för demonstrationer. I valkretsar där vi har hittat kandidater är det jättebra om vi kan få med dem på någon lokal manifestation, så att de får en chans att synas.

 • 29 april 2022 8 april 2022 – Riksdagslistorna klara
  Sista dag för partier att beställa valsedlar för att få garanterad leverans före valet infaller den 29 april 2022. Det var ursprungligen sagt den 8 april, men Valmyndigheten flyttade fram datumet. De flesta partier väntar till ungefär då med att lämna in sina listor till Valmyndigheten. Se Valmyndighetens kalender.
 • Mitten av juni
  Valmyndigheten börjar publicera partiernas riksdagslistor (preliminärt). När listorna finns tillgängliga kan vi börja ragga kandidater från de olika partierna på allvar, och publicera namnen på bra kandidater när på Cannabiskryssets sajt.

 • 3-7 juli 2022 Almedalen
  Efter två års corona-uppehåll kommer Almedalsveckan hållas i Visby. Att ställa ut med eget tält är svindyrt, så det lär inte vara att tänka på. Men att gå runt i Visby med t-shirts som det står ”Cannabiskrysset” på kostar inget, och att gå på seminarier och ställa frågor från publiken är också gratis. Vi får se vad vi kan hitta på.

 • 27 augusti 2022 (lördag) – 100-årsminnet av Förbudsomröstningen 1922
  Folkomröstningen 1922 handlade om att införa ett totalförbud mot alkohol i Sverige (inspirerat av förbudet i USA vid den här tiden). Med mycket knapp marginal röstade svenska folket Nej, och vi slapp gangstervälde a la Chicago i Sverige. Många av argumenten för och emot alkoholförbud var desamma som är aktuella idag när det gäller cannabis, så det finns en bra koppling till vår fråga. Bra dag för en manifestation på det temat.

 • 24 augusti – Förtidsröstningen börjar
  Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, vilket blir den 24 augusti 2022. I slutspurten inför valet vill vi marknadsföra våra kandidater så mycket vi kan. Eftersom det är olika kandidater i var och en av de 29 valkretsarna är idealet om vi kan organisera lokala kampanjer i så många valkretsar som möjligt, och marknadsföra de kandidater som är aktuella i just den egna valkretsen. Nästan hälften av väljarna förtidsröstar, så det är viktigt att vi syns under hela förtidsröstningsperioden, och inte bara inför valdagen.

 • 11 september 2022 – Valdag
  Sista chansen att rösta! Sen får vi se hur det har gått, och om vi har fått in några ledamöter i riksdagen som vill jobba för att ge Sverige en rimligare och mindre dödlig narkotikapolitik.