Cannabiskrysset vill legalisera cannabis och avkriminalisera alla brukare av droger.

  • Legalisera cannabis och sälj det under reglerade former, till exempel på Systembolaget. Enligt polisen är cannabisförsäljningen en ”basinkomst” för gängen, som genererar miljarder till de kriminella varje år. Tar vi bort den basinkomsten försvagas gängen rejält. Det kommer självklart inte få bort all gängkriminalitet, så det kommer behövas andra åtgärder också. Men utan cannabismiljarderna förändras maktbalansen så att polisen kan få en chans att att återta kontrollen i förorterna.

  • Avkriminalisera alla brukare av droger, även de allra tyngsta drogerna. Ingen ska straffas för att de har narkotika i kroppen, eller för innehav eller odling av rimliga mängder för eget bruk. Brukare med problem ska erbjudas hjälp, inte straff. Den politiken räddar liv. Att polisen slutar jaga brukare frilägger ganska stora resurser som kan sättas in mot gängkriminalitet och annan grov brottslighet.

Inget riksdagsparti tycker så här – ännu. Men flera av de politiska ungdomsförbunden tycker så, och det finns enskilda politiker i riksdagspartierna som också gör det.

I riksdagsvalet 2022 kommer Cannabiskrysset lyfta fram politiker från de etablerade partierna som vill förändra narkotikapolitiken i den här riktningen, så att väljarna kan personkryssa dem. Målet är att hitta politiker från så många riksdagspartier som möjligt i var och en av de 29 valkretsarna.

I hela västvärlden pågår en omvärdering av narkotikapolitiken. Fler och fler delstater i USA har endera avkriminaliserat eller legaliserat cannabis helt. Kanada har legaliserat cannabis, och Tyskland är på väg att göra det. Fler länder väntas följa efter. Det är dags att även Sverige gör en ordentlig utvärdering av dagens lagstiftning, och börjar diskutera vad vi kan ändra och förbättra.

Sveriges narkotikapolitik har styrts av dogmer och önsketänkande i åtminstone 40 år. Drömmen om ”det narkotikafria samhället” har varit ledstjärnan för politiken, men verkligheten har gått i rakt motsatt riktning. Trots de enorma resurser som lagts ner på att jaga brukare och på kampanjer med budskapet ”knark är bajs”, är det narkotikafria samhället mer avlägset än någonsin.

Istället har den förda politiken gjort att Sverige idag har den högsta narkotikadödligheten i EU, och det högsta antalet gängskjutningar per capita. Så kan vi inte fortsätta. Sverige förtjänar bättre.

Läs mer:

Kriminaliseringen av narkotika är ett enormt – och misslyckat – socialt experiment

Experimentet med att försöka utrota narkotikan med poliser och straff har misslyckats fullständigt. Istället för ett narkotikafritt samhälle har vi fått EU:s högsta narkotikadödlighet och dagliga skjutningar mellan rivaliserande kriminella gäng. Det är en direkt följd av dagens katastrofala narkotikapolitik.

Avkriminalisering och legalisering – vad är vad och varför?

Avkriminalisering av alla droger betyder att polisen slutar jaga vanliga brukare. Legalisering av cannabis betyder att det får säljas lagligt under reglerade former, till exempel på Systembolaget. Sverige behöver göra bägge reformerna.

Avkriminalisera narkotikabruk på rätt sätt

Avkriminalisering av narkotikabrukarna räddar liv och spar polisresurser.

• Avkriminalisera brukarna av alla droger, även de tyngsta
• Bygg ut beroendevården
• Tillåt innehav för eget bruk
• Tillåt odling för eget bruk
• Rensa straffregistret

Legalisera cannabis på rätt sätt

Legalisering av cannabis tar bort gängens basinkomst

• Billigare än olagligt, 80 kr/g
• Alla sorter, även starka
• 20 års åldersgräns
• Ingen ransonering
• Många försäljningsställen
• Måttfull reklam
• Tydliga varudeklarationer
• Rimligt enkelt för leverantörer

Systembolaget är som gjort för att sälja cannabis

Systembolaget åtnjuter redan stort förtroende för ansvarsfull försäljning, och har den organisation som behövs för att snabbt konkurrera ut de gängkriminella. Det är en resurs vi kan använda för att legaliseringen ska gå snabbt och bli bra.

Vår taktik

Cannabiskrysset är en tvärpolitisk personvalskampanj inför riksdagsvalet 2022 för att lyfta fram kandidater som vill legalisera cannabis. Då kan väljare som också vill det få tips om vem de kan personkryssa i valet.