Personkryssa:

  • 6. Romina Pourmokhtari (L)

Romina Pourmokhtari är ordförande för Liberalernas Ungdomsförbund LUF. LUF vill avkriminalisera alla brukare och legalisera cannabis.

Romina Pourmokhtari är aktiv i narkotikadebatten, och var en av undertecknarna av en debattartikel hos SvD med rubriken ”Därför bör cannabis bli tillåtet”. Där skev hon bland annat:

Att kriminella gäng tillåts ha monopol på cannabis­försäljningen i Sverige är varken ekonomiskt och socialt försvarbart. Om vi legaliserar cannabis så kan marknaden regleras och samhället kan få in skatteintäkter, istället för att pengarna går till att finansiera kriminella gängs verksamhet. Det frigör resurser för polisen men också resten av rätts­systemet så de kan fokusera på att bekämpa gäng­kriminaliteten istället för att jaga och lagföra cannabis­brukare.

I en annan debattartikel hos Aftonbladet med rubriken Legalisering av droger kan minska våldet skrev hon:

Om vårt mål är att minska gängvåldet och mord i förorter, och vi ser att det är den ekonomiska sidan av att kunna sälja droger som göder våldet, är den naturliga lösningen en legalisering och reglering.

Romina Pourmokhtari står på plats 6. på Liberalernas riksdagslistor för Stockholms kommuns valkrets och Stockholms läns valkrets.

Twitter: @RPourmokhtari
Facebook: Romina Pourmokhtari