Personkryssa:

  • 9. Réka Tolnai (C)

Réka Tolnai är ordförande för Centerns Ungdomsförbund CUF. CUF vill avkriminalisera alla brukare och legalisera cannabis.

Réka Tolnai är aktiv i narkotikadebatten, och var en av undertecknarna av en debattartikel hos SvD med rubriken ”Därför bör cannabis bli tillåtet”. Där skev hon bland annat:

Att kriminella gäng tillåts ha monopol på cannabis­försäljningen i Sverige är varken ekonomiskt och socialt försvarbart. Om vi legaliserar cannabis så kan marknaden regleras och samhället kan få in skatteintäkter, istället för att pengarna går till att finansiera kriminella gängs verksamhet. Det frigör resurser för polisen men också resten av rätts­systemet så de kan fokusera på att bekämpa gäng­kriminaliteten istället för att jaga och lagföra cannabis­brukare.

I ett videoinslag hos Expressen säger hon:

– Jag tror det är viktigt att vi tittar på de andra länderna som har legaliserat cannabis och drar lärdomar och inspireras av dem, så att det även kan bli lagligt i Sverige.

Réka Tolnai står på plats 9. på Centerns riksdagslista för Stockholms kommuns valkrets.

Twitter: @TolnaiReka
Facebook: Réka Tolnai