Cannabiskrysset rekommenderar:

  • Gunilla Gomér (SD), som står på plats nummer 72 på Sverigedemokraternas riksdagslista i Västra Götalands västra valkrets.

Gunilla Gomér är kommunpolitiker sedan många år, tidigare för KD men nu för Sverigedemokraterna. Hon är sjuksköterska och har arbetat med rehabilitering av missbrukare.

Hon vill avkriminalisera bruk av narkotika och innehav för personligt bruk, och beskriver sin syn så här:

Jag har själv aldrig provat eller använt illegala droger. Jag är i grunden avig till alla former av droger, även användandet av alkohol.

Men vi politiker måste inse att att individer kommer köpa och bruka droger, och därför bör vi införa en drogpolitik som går ut på att minimera skadorna.

Det har länge rått enighet om att målet med den svenska narkotikapolitiken ska vara ett drogfritt samhälle. Många andra länder har lägre trösklar för missbrukare som vill få vård och bestraffar inte eget bruk. I Sverige riskerar den som påträffas med narkotika i blodet fängelsestraff.

Bara på de senaste åren har gatuvåldet blivit allt grövre och våldsammare och dagligen hör vi om dödsskjutningar när de kriminella gängen gör upp i den undre världen, där ett ständigt krig pågår och kommer att göra det så länge vi inte berövar gängen inkomsterna som drogförsäljningen utgör. Vi måste våga se den direkta kopplingen mellan det grova gängvåldet och den illegala försäljning som numera sker öppet på våra gator.

De som köper droger via langare kommer snabbt i direktkontakt med organiserad brottslighet och inte sällan introduceras köparen till tyngre droger.  Därför är det viktigt att vi arbetar på snabba lösningar för att få bort drogerna från gatan.

Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Uppenbart är att den nuvarande narkotikapolitiken inte fungerar. Det behövs göras ett omtag där olika lösningar kan diskuteras öppet.

Istället för att illegala droger säljs på svarta marknaden borde läkare kunna skriva ut dessa i medicinsk syfte, som på så sätt kan säljas och brukas under kontrollerade former. Ett förslag är att apoteken skulle kunna administrera och sälja drogen/medicinerna. Människor som missbrukar och använder droger behöver hjälp och stöd, inte fängelse.

Vårdens uppgift  borde vara att fokusera på att minska spridningen av dödliga sjukdomar. Det borde vara upp till varje landsting att besluta om behovet av ett sprututbytesprogram för att kunna minimera att blodsmitta överförs, som HIV och hepatit. Tanken är att  öka skademinimeringen, inte att underlätta missbruk.

Statistiken visar dock på dystra siffror. Överanvändandet av alkohol och droger är stadigt högt och dödstalen är höga vid internationella jämförelser. I delar av världen testar man nu om skademinimering som utgångspunkt kan vara en mer framgångsrik väg för att minska skadorna av missbruk.

Det borde utredas vilka konsekvenser en skademinimeringsprincip i den svenska alkohol-, tobaks- och narkotikapolitiken skulle ge, och hur den skulle kunna se ut. En skademinimeringsprincip skulle kunna leda till förändrade livsförutsättningar för hundratusentals människor och möjliggöra ett bättre användande av vård- och polisresurser.

Dagens narkotikalagstiftning är kontraproduktiv.

Kriminaliseringen och den medföljande sociala stigmatiseringen skapar onödigt lidande och dödsfall. Det är bättre att få vård än fängelse eller böter, då böter förstärker en negativ spiral hos brukaren där han kan behöva begå kriminella handlingar för att finanserna sina böter. Samtidigt bör människor som överdoserar på farliga preparat kunna få akut vård utan att riskera eller vara rädda för straff.

Därför bör straffrättsliga påföljder för bruk av narkotika och innehav för personligt bruk tas bort. Polisiära resurser för denna typ av brott bör flyttas till vården. Straffrättsliga påföljder för innehav med intention att distribuera och försäljningen av narkotika bör kvarstå.

Statens jobb är att skydda dess medborgare. Sveriges drogpolitik måste reformeras,innan situationer förvärras ytterligare.

Gunilla Gomér, riksdagskandidat

Gunilla Gomér står på plats 72 (på baksidan av valsedeln) på Sverigedemokraternas riksdagslista i Västra Götalands västra valkrets. Hon kan bara komma in i riksdagen om hon får personkryss.

Riksdagsvalsedel för Sverigedemokraterna i Västra Götalands västra valkrets med nummer 72. Gunilla Gomér kryssad