Cannabiskrysset rekommenderar:

  • Murat Özbalci (C), som står på plats nummer 4 på Centerpartiets riksdagslista i Skåne läns norra och östra valkrets.

Murat Özbalci vill legalisera cannabis – i synnerhet för medicinska ändamål – och har samma åsikt i narkotikafrågan som Centerns Ungdomsförbund CUF. CUF skriver i sitt politiska program:

Dagens narkotikalagstiftning är kontraproduktiv och moraliserande. Kriminaliseringen och den medföljande sociala stigmatiseringen av missbrukare skapar onödigt lidande och dödsfall. Det är bättre för missbrukare att få vård än fängelse eller böter. Samtidigt bör människor som överdoserar på farliga preparat kunna få akut vård utan att riskera eller vara rädda för straff. Därför bör straffrättsliga påföljder för bruk av narkotika tas bort. Polisiära resurser för denna typ av brott bör flyttas till vården. Straffrättsliga påföljder för innehav med intention att distribuera och försäljningen av narkotika bör kvarstå. Kravet på absolut drogfrihet under pågående substitutionsbehandling bör tas bort.

Missbruksutredningen bör implementeras och substitutionsvård för missbrukare bör garanteras i lag. Sprutbytesprogram bör implementeras i samtliga landsting.

Cannabis bör regleras och beskattas på ett liknande sätt som alkohol.

Murat Özbalci beskriver sin egen ståndpunkt så här:

Personligen känner jag ett antal personer som har använt/använder cannabis just till smärtlindring och ångestdämpande och de är hjälpta av det. Så jag är helt klart för cannabis då det faktiskt hjälper.

Hade det inte varit olagligt så hade jag troligen också använt det på grund av ryggsmärtor som jag har och äter morfin dagligen för.

Murat Özbalci står på plats nummer 4 på Centerpartiets riksdagslista i Skåne läns norra och östra valkrets. Han kan bara komma in i  riksdagen om han får personkryss.

Riksdagsvalsedel för Centerpartiet i Skåne läns norra och östra valkrets med 4. Murat Özbalci kryssad