Cannabiskrysset rekommenderar:

  • Anna Maria Lindqvist Arrue (C), som står på plats nummer 21 på Centerpartiets riksdagslista i Södermanlands läns valkrets.

Anna Maria Lindqvist Arrue har samma åsikt i narkotikafrågan som Centerns Ungdomsförbund CUF.

CUF vill legalisera cannabis, och satsa på en skademinskande narkotikapolitik byggd på vård istället för straff för brukare av tyngre droger. CUF skriver i sitt politiska program:

Dagens narkotikalagstiftning är kontraproduktiv och moraliserande. Kriminaliseringen och den medföljande sociala stigmatiseringen av missbrukare skapar onödigt lidande och dödsfall. Det är bättre för missbrukare att få vård än fängelse eller böter. Samtidigt bör människor som överdoserar på farliga preparat kunna få akut vård utan att riskera eller vara rädda för straff. Därför bör straffrättsliga påföljder för bruk av narkotika tas bort. Polisiära resurser för denna typ av brott bör flyttas till vården. Straffrättsliga påföljder för innehav med intention att distribuera och försäljningen av narkotika bör kvarstå. Kravet på absolut drogfrihet under pågående substitutionsbehandling bör tas bort.

Missbruksutredningen bör implementeras och substitutionsvård för missbrukare bör garanteras i lag. Sprutbytesprogram bör implementeras i samtliga landsting.

Cannabis bör regleras och beskattas på ett liknande sätt som alkohol.

Anna Maria Lindqvist Arrue beskriver sin egen ståndpunkt så här:

Centerns unga (CUF) vill legalisera cannabis. Med syfte är att motarbeta den organiserade brottsligheten och narkotikarelaterade dödsfall. Som sker i Sverige och många europeiska länder, men tyvärr finns inte så stort stöd i riksdagen.

Vi är olika, och därför är vi politiker för att kunna representera medborgares behov i olika teman med alla dessa olikheter.

Jag stöder CUF’s förslag och vill absolut göra skillnad!

Anna Maria Lindqvist Arrue står på plats nummer 21 på Centerpartiets riksdagslista i Södermanlands läns valkrets. Hon kan bara komma in i  riksdagen om hon får personkryss.

Riksdagsvalsedel för Centerpartiet i Södermanlands läns valkrets med 21. Anna-Maria Lindqvist Arrue kryssad