Cannabiskrysset rekommenderar:

  • Björn Brändewall (L), som står på plats nummer 3 på Liberalernas riksdagslista i Kalmar läns valkrets.

Björn Brändewall är riksdagskandidat för Liberalerna och vice ordförande för Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar.

Han vill legalisera och reglera cannabis, och beskriver sin syn på narkotikapolitiken så här:

Cannabis är inte en ofarlig drog, men det är inte alkohol heller. En människa som fastnar i ett missbruk behöver vård, inte ett straff som ytterligare stigmatiserar och förpassar människan till samhällets utkant. Låt Polisen lägga sin tid på att bekämpa grov, organiserad brottslighet istället för att jaga rekreationsbrukare.

Den organiserade brottsligheten skulle för övrigt förlora en mycket stor inkomstkälla, om cannabis istället såldes på en väl reglerad, laglig marknad.

Den mycket höga narkotikadödligheten i Sverige vittnar om en narkotikapolitik som inte fungerar. Det är dags för en narkotikapolitik som utgår ifrån forskning och skademinimering snarare än nolltolerans och skuldbeläggning.

Björn Brändewall står på plats nummer 3 på Liberalernas riksdagslista i Kalmar läns valkrets. Han kan bara komma in i  riksdagen om han får personkryss.

Riksdagsvalsedel för Liberalerna i Kalmar läns valkrets med 3. Björn Brändewall kryssad