Cannabiskrysset rekommenderar:

  • Christoffer Engkvist (C), som står på plats nummer 22 på Centerpartiets riksdagslista i Värmlands läns valkrets.

Christoffer Engkvist beskriver sin ståndpunkt i narkotikafrågan så här:

Att avkriminalisera cannabis är ett första steg mot en human och effektiv narkotikapolitik. Kriminaliseringen och den medföljande sociala stigmatiseringen av missbrukare skapar onödigt lidande och dödsfall. För personer som hamnat i missbruk är möjligheten att få vård avgörande för att kunna ta sig ur sitt missbruk. Fängelse och böter riskerar snarare att göra missbruket värre.

Det behöver utredas hur en avkriminalisering av cannabis skulle gå till samt vilka konsekvenser det skulle få. En avkriminalisering skulle kunna leda till förändrade livsförutsättningar för människor som brukar cannabis och möjliggöra ett bättre användande av vård- och polisresurser.

De som har drogproblem ska bemötas som sjuka, inte som kriminella.

Christoffer Engkvist står på plats nummer 22 på Centerpartiets riksdagslista i Värmlands läns valkrets. Han kan bara komma in i riksdagen om han får personkryss.

Valsedel för Centerpartiet i Värmlands läns valkrets, med Christoffer Engkvist kryssad