Cannabiskrysset rekommenderar:

  • Louise Grabo (C), som står på plats nummer 3 på Centerpartiets riksdagslista i Västra Götalands läns östra valkrets.

Louise Grabo är 1:a vice ordförande för Centerns Ungdomsförbund CUF, och delar CUF’s åsikt i narkotikafrågan.

CUF vill legalisera cannabis, och satsa på en skademinskande narkotikapolitik byggd på vård istället för straff för brukare av tyngre droger. CUF skriver i sitt politiska program:

Dagens narkotikalagstiftning är kontraproduktiv och moraliserande. Kriminaliseringen och den medföljande sociala stigmatiseringen av missbrukare skapar onödigt lidande och dödsfall. Det är bättre för missbrukare att få vård än fängelse eller böter. Samtidigt bör människor som överdoserar på farliga preparat kunna få akut vård utan att riskera eller vara rädda för straff. Därför bör straffrättsliga påföljder för bruk av narkotika tas bort. Polisiära resurser för denna typ av brott bör flyttas till vården. Straffrättsliga påföljder för innehav med intention att distribuera och försäljningen av narkotika bör kvarstå. Kravet på absolut drogfrihet under pågående substitutionsbehandling bör tas bort.

Missbruksutredningen bör implementeras och substitutionsvård för missbrukare bör garanteras i lag. Sprutbytesprogram bör implementeras i samtliga landsting.

Cannabis bör regleras och beskattas på ett liknande sätt som alkohol.

Louise Grabo står på plats nummer 3 på Centerpartiets riksdagslista i Västra Götalands östra valkrets, där Centerpartiet har 1 mandat. Hon kan bara komma in i  riksdagen om hon får personkryss.

Valsedel för Centerpartiet i Västra Götalands läns östra valkrets med 3. Louise Grabo kryssad