Cannabiskrysset rekommenderar:

  • Eva Mörtsell (C), som står på plats nummer 10 på Centerpartiets riksdagslista i Västerbottens läns valkrets.

Eva Mörtsell är ledamot av förbundsstyrelsen och rättspolitisk talesperson för Centerns Ungdomsförbund CUF.

CUF vill legalisera cannabis, och satsa på en skademinskande narkotikapolitik byggd på vård istället för straff för brukare av tyngre droger. CUF skriver i sitt politiska program:

Dagens narkotikalagstiftning är kontraproduktiv och moraliserande. Kriminaliseringen och den medföljande sociala stigmatiseringen av missbrukare skapar onödigt lidande och dödsfall. Det är bättre för missbrukare att få vård än fängelse eller böter. Samtidigt bör människor som överdoserar på farliga preparat kunna få akut vård utan att riskera eller vara rädda för straff. Därför bör straffrättsliga påföljder för bruk av narkotika tas bort. Polisiära resurser för denna typ av brott bör flyttas till vården. Straffrättsliga påföljder för innehav med intention att distribuera och försäljningen av narkotika bör kvarstå. Kravet på absolut drogfrihet under pågående substitutionsbehandling bör tas bort.

Missbruksutredningen bör implementeras och substitutionsvård för missbrukare bör garanteras i lag. Sprutbytesprogram bör implementeras i samtliga landsting.

Cannabis bör regleras och beskattas på ett liknande sätt som alkohol.

Eva Mörtsell har engagerat sig för en modern och skademinimerande narkotikapolitik, bland annat i en motion 2017 till Centerpartiet i Västerbotten om att införa ett sprututbytesprogram i Västerbottens läns landsting och alla dess kommuner. ”Det är dags för oss i Centerpartiet i Västerbotten att stå upp för humanare missbrukspolitik även här i länet” skrev hon i motionen.

Eva Mörtsell står på plats nummer 10 på Centerpartiets riksdagslista i Västerbottens läns valkrets. Hon kan bara komma in i  riksdagen om hon får personkryss.

Centerpartiets riksdagslista för Västerbotten med kandidat no 10 Eva Mörtsell kryssad