Cannabiskrysset rekommenderar:

  • Rehina Ouro-Nimini (L), som står på plats nummer 8 på Liberalernas riksdagslista i Kronobergs läns valkrets.

Rehina Ouro-Nimini aktiv inom Liberala Ungdomsförbundet LUF, och har samma åsikt som LUF i narkotikapolitiken.

LUF är för  legalisering och reglering av cannabis, och en skademinimerande narkotikapolitik rent allmänt. I LUF’s Handlingsprogram 2017 skriver de bland annat:

244. Missbruk av narkotika och alkohol är ett samhällsproblem. Narkotikapolitiken bör vara utformad för att minimera drogernas skadeverkningar. Väl reglerad försäljning och produktion av cannabis bör tillåtas. Illegal droghandel bör bekämpas polisiärt. Missbruk är dock inte en polisiär fråga utan en hälsofråga, och bör hanteras som en sådan. Domstolar ska kunna döma till vård vid missbruk, men ingen ska straffas för att bruka eller missbruka narkotika. (fetstil tillagd)

Rehina Ouro-Nimini står på plats nummer 8 på Liberalernas riksdagslista i Kronobergs läns valkrets. Hon kan bara komma in i  riksdagen om hon får personkryss.

Liberalernas riksdagsvalsedel i Kronobergs län med nummer 8. Rehina Ouro-Nimini kryssad