Cannabiskrysset rekommenderar:

  • Mattias Timander (C), som står på plats nummer 2 på Centerpartiets riksdagslista i Norrbottens läns valkrets.

Mattias Timander är riksdagskandidat och aktiv inom Centerns Ungdomsförbund CUF. CUF vill legalisera cannabis, och satsa på en skademinskande narkotikapolitik byggd på vård istället för straff för brukare av tyngre droger. CUF skriver i sitt politiska program:

Dagens narkotikalagstiftning är kontraproduktiv och moraliserande. Kriminaliseringen och den medföljande sociala stigmatiseringen av missbrukare skapar onödigt lidande och dödsfall. Det är bättre för missbrukare att få vård än fängelse eller böter. Samtidigt bör människor som överdoserar på farliga preparat kunna få akut vård utan att riskera eller vara rädda för straff. Därför bör straffrättsliga påföljder för bruk av narkotika tas bort. Polisiära resurser för denna typ av brott bör flyttas till vården. Straffrättsliga påföljder för innehav med intention att distribuera och försäljningen av narkotika bör kvarstå. Kravet på absolut drogfrihet under pågående substitutionsbehandling bör tas bort.

Missbruksutredningen bör implementeras och substitutionsvård för missbrukare bör garanteras i lag. Sprutbytesprogram bör implementeras i samtliga landsting.

Cannabis bör regleras och beskattas på ett liknande sätt som alkohol.

Mattias Timander beskriver sin egen ståndpunkt så här:

I synen på cannabis och övrig narkotika delar jag den syn som vi har i Centerpartiets Ungdomsförbund. Min uppfattning är att fokus inom narkotikapolitiken bör vara skademinimering i stället för att påverkas av dogmer som inte bygger på vetenskap. När det gäller cannabis, vilket i sig är förhållandevis ofarligt, anser jag att Sverige i framtiden bör reglera det på samma sätt som alkohol

Mattias Timander står på plats nummer 2 på Centerpartiets riksdagslista i Norrbottens läns valkrets. Han kan bara komma in i  riksdagen om han får personkryss.

Centerpartiets riksdagslista för Norrbottens län med Mattias Timander kryssad