Cannabiskrysset rekommenderar:

  • Soroush Rezai (L), som står på plats nummer 12 på Liberalernas riksdagslista i Västra Götalands läns södra valkrets.

Soroush Rezai är vice distriktsordförande i Liberala ungdomsförbundet (LUF) Väst, och är engagerad i narkotikapolitiken. LUF vill legalisera cannabis och byta till en skademinimerande narkotikapolitik, och det vill Soroush Rezai också.

I en debattartikel hos Nyheter 24 med rubriken Målet ska vara att minska skadorna – inte att döma fler skriver han:

Vi vill se en förändring i politiken. Vi vill se en drogpolitik där skademinimering ligger i fokus i stället för avskräckning, och där legalisering är mer önskvärt än kriminalisering! […]

I ett land som Nederländerna har man insett att individer kommer konsumera droger oavsett om politiker tycker om det eller ej, och man har därför infört en drogpolitik som går ut på att minimera skadorna (harm reduction) i stället för att maximera avskräckningen (prohibition).

I USA däremot har man sedan 70-talets krigsförklaring mot drogerna fört en avskräckningspolitik, vilket i konkreta formuleringar har lett till att de lagt ned mer än en biljon dollar på bekämpningen och mer än en halv miljon individer har fängslats efter att ha brutit mot droglagar. Svensk drogpolitik följer USA:s steg fast i mindre skala. Vad vi egentligen borde göra är att följa några av de europeiska ländernas exempel.

Vilka europeiska länder? Nederländerna och Portugal, till exempel. Trots att det är lagligt att bruka droger i dessa länder, och att fler människor procentuellt gör det jämfört med Sverige, så har WHO kommit fram till att fler dör i Sverige varje år på grund av drogerna som brukas. […]

Statens jobb är att skydda dess medborgare, inte att moralisera över deras individuella beslut. Sveriges drogpolitik måste reformeras!

I en annan debattartikel hos Borås Tidning med rubriken Utopiska drömmar får inte diktera svensk narkotikapolitik skriver Soroush Rezai:

Vi tror på en evidensbaserad narkotikapolitik med skademinimering som huvudfokus. Vi tror i motsats till [förespråkare för dagens politik] att skrämselpropaganda och en förlegad syn på bruk inte räddar några liv. Därmed bör legalisering, eller åtminstone avkriminalisering, vara något vi bör eftersträva.

Soroush Rezai står på plats nummer 12 på Liberalernas riksdagslista i Västra Götalands södra valkrets, och kan bara komma in i riksdagen om han får personkryss.

Liberalernas riksdagsvalsedel för Västra Götalands läns södra valkrets, med 12. Soroush Rezai kryssad