Cannabiskrysset rekommenderar:

  • Henrik Edin (L), som står på plats nummer 3 på Liberalernas riksdagslista i Göteborgs kommuns valkrets.

Henrik Edin är tidigare ordförande för Liberala Ungdomsförbundet (LUF), och har engagerat sig i narkotikapolitiken. LUF vill legalisera cannabis och byta till en skademinimerande narkotikapolitik.

I en debattartikel i Dagens Samhälle 2016 skriver Henrik Edin:

En human narkotikapolitik med en tydlig skademinimeringsprincip syftar till att minska det mänskliga lidandet och hjälpa de som far illa. Att bruk av droger är kriminellt leder till en fruktansvärd stigmatisering. Brukarna hamnar i kläm mellan rättsväsendet och kriminella gäng, ibland även i annan kriminell verksamhet. Det är därför inte meningsfullt att betrakta brukare som kriminella utan i stället som människor som lider av en sjukdom, en sjukdom med rätt till rehabilitering. […]

Att avkriminalisera bruk av droger är en konkret åtgärd för att hjälpa de som missbrukar. Man minskar stigmatiseringen och sänder en tydlig signal om att samhället står redo att hjälpa den som missbrukar i stället för att jaga efter den med batong.

I en debattartikel i Metro 2016 skriver han om medicinsk cannabis:

Man behöver fråga sig hur mycket staten ska bestämma över människors liv. Det är nämligen inte orimligt att en människa får bruka vilka substanser den vill, bara det inte skadar någon annan. Om det är i medicinskt syfte, för att lindra smärta av något slag, borde saken vara självklar.

Henrik Edin står på plats nummer 3 på Liberalernas riksdagslista i Göteborgs kommun. I förra valet tog Liberalerna 1 mandat i Göteborg, så Henrik Edin kan bara komma in i riksdagen om han får personkryss.

Liberalernas riksdagsvalsedel för Göteborgs kommun med Henrik Edin kryssad