Cannabiskrysset rekommenderar:

  • Alex Nilsson (L), som står på plats nummer 2 på Liberalernas riksdagslista i Västernorrlands läns valkrets.

Alex Nilsson är ordförande för Liberala Ungdomsförbundet (LUF) Västernorrland. LUF vill legalisera cannabis och byta till en skademinimerande narkotikapolitik.

I en debattartikel i Sundsvalls Tidning i maj 2018 skriver Alex Nilsson:

Sverige har en av världens mest strikta drogpolitik, men ända så har Sverige det näst högsta antalet drogrelaterade dödsfall i hela EU. Detta visar tydligt att det finns grova fel i den svenska narkotikapolitiken.

När en politik som borde fokusera på att hjälpa människor ut ur missbruk i stället lägger fokus på att straffa människor som brukar narkotika så kan ingen förvänta sig att politiken ska vara effektiv. Portugal avkriminaliserade bruk av all narkotika 2001 eftersom landet hade enorma problem med narkotikadödligheten, men har i dag runt tre drogrelaterade dödsfall per en miljon invånare jämfört med Sveriges 70. Det visar att avkriminalisering av bruk av narkotika kombinerat med andra skademinimerande åtgärder ger resultat och man ibland måste våga tänka nytt och testa ny politik.

Alex Nilsson står på plats nummer 2 på Liberalernas riksdagslista i Västernorrland. Han kan bara komma in i riksdagen om han får personkryss.

3 Alex Nilsson