Cannabiskrysset rekommenderar:

  • Algot Thorin (C), som står på plats nummer 6 på Centerpartiets riksdagslista i Hallands läns valkrets.

Algot Thorin var en av de drivande personerna när Centerns Ungdomsförbund CUF ställning för att cannabis bör regleras och beskattas på ett liknande sätt som alkohol, och han har varit aktiv i media i frågan.

I maj 2013 skrev SVT Nyheter:

Algot Thorin, tredje vice förbundsordförande i CUF, är en av de som drivit frågan om en legalisering av cannabis.

– Det finns många argument för att göra det. Dels handlar det om att dagens förbud inte fungerar, det blir inte mindre problematik på grund av det. Dels handlar det om att cannabis bevisligen är mindre farligt än alkohol och tobak, säger han.

[…]

CUF:s officiella linje blir nu att cannabis bör jämställas med alkohol, vilket innebär att man även framgent erkänner att det finns hälsorisker, men att de kan hanteras på samma sätt som riskerna med alkohol.

– Visst kan det vara farligt, och vi ska ha respekt för det. Det måste vara reglerat i någon form precis som alkoholen är i dag.

Vem skulle få sälja cannabis?

– Det skulle Systembolaget få göra, säger Algot Thorin.

Expressen skrev:

Algot Thorin, tredje vice förbundsordförande i CUF, är en av dem som är positiv till att legalisera cannabis.

– Förbudet är mer skadligt för folk än vad drogen är. Det är den största anledningen. Cannabis är lättillgänglig på gatan i dag och dessutom finns det ingen kunskap om drogen. Det behövs ordentlig information, precis som det ges för alkohol i dag. Det skulle inte konsumeras mer droger totalt och dessutom är det en drog som är mindre farlig än tobak.

Motionen handlar om att tillåta en reglerad och beskattad cannabishandel på samma sätt som nu sker med alkohol. Det innebär att Algot Thorin ser framför sig att cannabis säljs på Systembolaget.

– Man ska ha hårda ålderskontroller och se till att det inte langas vidare. Och det skulle bli väldigt mycket mer skatteintäkter, säger han.

I en debattartikel hos Aftonbladet skrev Algot Thorin:

Den förda nolltoleransen har skördat mängder med människoliv och kostat oerhörda summor, det borde vara tydligt att straff inte fungerar. Ändock ligger [folkhälsominister] Maria Larssons kurs krampaktigt fast. Missbruksutredningen kom fram till att endast en av fem missbrukare får vård i Sverige, och Sverige har i ett internationellt perspektiv extremt höga dödstal bland narkotikamissbrukare.

[…]

Denna humanitära katastrof, där de svagaste i samhället kriminaliseras i stället för att behandlas som de sjuka människor de är, får inte fortgå. Naturligtvis bör cannabis regleras och kontrolleras, men lidandet och samhällskostnaderna som dagens övergripande narkotikapolitik ger upphov till är så otroligt mycket viktigare och mer akut än så.

Algot Thorin står på plats nummer 6 på Centerpartiets lista i Hallands läns valkrets, och kan bara komma in i riksdagen om han får personkryss.

Riksdagsvalsedel för Centerpartiet i Hallands län med Algot Thorin kryssad