Cannabiskrysset rekommenderar:

  • Johanna Jönsson (C), som står på plats nummer 3 på Centerpartiets riksdagslista i Stockholms kommuns valkrets.

I september 2014 skrev Aftonbladet:

24 ledamöter i Sveriges nya riksdag har använt narkotika. Johanna Jönsson (C) är en av dem. Nu vill hon sälja marijuana på apoteken:

– Det är inte någon stor grej, säger Jönsson.

[…]

Av de 24 riksdagsledamöter som testat knark är det bara två som vill göra marijuana lagligt. Johanna Jönsson säger ja, för att kväva den svarta marknad som finns i dag:

– Centerns ungdomsförbund har lagt ett förslag att man skulle kunna ha det reglerat på apoteken i stället. Människor som missbrukar och använder droger behöver hjälp och stöd, inte fängelse, säger hon.

Johanna Jönsson sitter i riksdagen idag, och har lämnat in en motion om skademinimering i narkotikapolitiken:

 I den svenska drog- och alkoholpolitiken har länge förbudstanken varit den rådande. […]

Statistiken visar dock på dystra siffror. Överanvändandet av alkohol och droger är stadigt högt och dödstalen är höga vid internationella jämförelser. I delar av världen testar man nu om skademinimering som utgångspunkt kan vara en mer framgångsrik väg för att minska skadorna av missbruk.

Det borde utredas hur en skademinimeringsprincip i den svenska alkohol-, tobaks- och narkotikapolitiken skulle kunna se ut samt vilka konsekvenser det skulle kunna få. En skademinimeringsprincip skulle kunna leda till förändrade livsförutsättningar för hundratusentals människor och möjliggöra ett bättre användande av vård- och polisresurser.

Det skulle dock kräva att principen om skademinimering användes i vård i rehabilitering och i upplysning. Lika naturligt är att det är evidensbaserad kunskap som används och inte generella uppfattningar som är förhärskande. Beprövade metoder och faktabaserade resultat måste vara vägledande i en skademinimeringsprincip.

Johanna Jönsson står på plats nummer 3 på Centerpartiets lista i Stockholms kommun, och har en god chans bli omvald. Men säker kan man inte vara, så hennes chanser ökar om hon får personkryss.

3 Johanna Jönsson