Cannabiskrysset rekommenderar:

  • Joar Forssell (L), som står på plats nummer 6 på Liberalernas riksdagslista i Stockholms läns valkrets.

Joar Forssell är ordförande för Liberala Ungdomsförbundet LUF. Till skillnad från sitt moderparti Liberalerna, vill LUF se en skademinimerande narkotikapolitik och en legalisering av cannabis. I LUF’s Handlingsprogram 2017 skriver de bland annat:

244. Missbruk av narkotika och alkohol är ett samhällsproblem. Narkotikapolitiken bör vara utformad för att minimera drogernas skadeverkningar. Väl reglerad försäljning och produktion av cannabis bör tillåtas. Illegal droghandel bör bekämpas polisiärt. Missbruk är dock inte en polisiär fråga utan en hälsofråga, och bör hanteras som en sådan. Domstolar ska kunna döma till vård vid missbruk, men ingen ska straffas för att bruka eller missbruka narkotika. (fetstil tillagd)

Joar Forssell själv har varit mycket aktiv när det gäller att driva på för en bättre narkotikapolitik i Sverige. 2017 skrev han på DN Debatt (betalvägg) under rubriken ”Svensk narkotikapolitik är inhuman och misslyckad”:

Jag vill att Liberalerna ska bli drivande i att avskaffa den inhumana och misslyckade nolltoleranslinjen i drogpolitiken. Vi bör verka för att färre ska ta skada eller dö av narkotika; vi bör anamma skademinimeringsprincipen.

I en annan debattartikel på Nyheter24 (fritt läsbar) med rubriken ”Det är nolltoleransen mot droger som dödar ungdomarna” skriver han:

Cannabis är förbjudet i Sverige och många som brukar drogen är rädda för att åka fast, ”få en prick” och riskera sin framtid. Resultatet av lagen är dock inte att folk i allmänhet är mer skeptiska till cannabis, tvärtom tycker fler idag att det är ett ofarligt bruk som borde vara lagligt.

Det som dock är risken är att vissa byter ut cannabisen mot farligare, syntetiska, kemiska droger, till exempel spice.

[…]

För oss i Liberala ungdomsförbundet är det därför obegripligt hur våra politiker så krampaktigt kan hänga kvar i en politik som uppenbarligen inte fungerar och som inte räddar liv.

Människor dör, hamnar utanför samhället och tar skada. Den naiva nolltoleransen måste bytas mot en realistisk och human skademinimering, och cannabis borde legaliseras. (fetstil tillagd)

Joar Forssell är alltså en solklar rekommendation från Cannabiskrysset. Han har förnuftiga åsikter om både skademinimering och legalisering av cannabis, och han är aktivt pådrivande för en human och evidensbaserad narkotikapolitik.

Joar Forssell står på plats nummer 6 på Liberalernas lista i Stockholms län, vilket är precis på gränsen till att vara valbar plats. Om Liberalerna lyckas lika bra i Stockholm som i förra valet kan hans placering på listan räcka för en riksdagsplats, men tappar Liberalerna ett enda mandat jämfört med 2014 hamnar han utanför riksdagen om han inte kommer in på personkryss. Det vore tråkigt. Därför rekommenderar Cannabiskrysset att personkryssa Joar Forssell i Stockholms län.

Observera att den här rekommendationen bara gäller om du bor i (är skriven i) Stockholms läns valkrets, som omfattar hela Stockholms län utom Stockholms kommun. Stockholms kommun är en egen valkrets, och där kommer Cannabiskrysset rekommendera andra kandidater.

3 Joar Forssell