Personkryssa:

  • 13. Olle Romlin (C)

Olle Romlin är politisk sekreterare för Centern i Uppsala och aktiv inom Centerns ungdomsförbund CUF. CUF vill avkriminalisera alla brukare och legalisera cannabis.

– Missbrukare, partysugna Svenssons och ungdomar ska inte bidra till att finansiera organiserad brottslighet. … Narkotika behöver i stället legaliseras, regleras och beskattas. Åtgärderna borde handla om att ge barn och unga en evidensbaserad undervisning om de hälsorisker som bruk av narkotika faktiskt innebär,

skrev han i en debattartikel med rubriken Legalisera narkotika – och beskatta den.

– Det finns gott om argument till att … inspireras av avkriminaliseringslinjen i länder som Portugal. En avkriminalisering av narkotikabruk hade inneburit att de som hamnat i missbruk inte ska straffas när de vill söka vård för att helt enkelt kunna må bättre,

skrev han i en annan debattartikel med rubriken CUF: ”Sverige får inte halka efter i narkotikapolitiken”.

Olle Romlin står på plats 13. på Centerns riksdagslista för Uppsala läns valkrets.

Twitter: @olleromlin
Facebook: Olle Romlin